ขอเชิญเพื่อนๆ น้องๆเยาวชนอายุ15-25ปี
ร่วมส่งผลงานภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์และสร้างสรรค์บทเพลงเข้าประกวด
ในหัวข้อ “ความเมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

ชิงรางวัลมูลค่ารวม400,000บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัคร / ส่งผลงาน / โหวตภาพ และ ผลงานที่ได้รับรางวัลปีก่อนๆ
www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com

จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม