เก็บตก ประเพณีรับน้องขึ้นดอย "56 (CMU trekking 2013)

CMLIVE CMU ร่วมกับ 555Flim เสนอ VDO รับบรรยากาศกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

www.cmlive.in.th
https://www.facebook.com/555Film?fref=ts