ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุล  สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้เรียนแต่เคมีอย่างเดียวนะครับ เราต้องเรียนเคมีประยุกต์ต่างๆ ชีวะเคมี เคมีอินทรีย์ ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ  ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี สำหรับคนเรียนสาขานี้ก็จะเข้าห้องแลป คอยทดทองผลต่าง แต่อย่าพัฒนาไวรัส T ออกมานะครับผมไม่อยากไล่ยิงซอมบี้ ฮาฮา

 จบวิทยาศาสตร์สาขาเคมีทำงานอะไร

ถ้ารักเด็กรักการสอนก็เป็นครู ชอบพบปะผู้คนก็ต้องเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือเป็นนักวิจับนักวิทยาศาสตร์ตามหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เช่นนักเคมีในโรงงานอาหาร โรงงานปุ๋ย หรือโรงงานยาต่าง โดยเราทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆครับ และยังทำงานวิจัยตรวจสอบคุณภาพน้ำัมันก็ได้ครับ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิทยาศาสตร์สาขาเคมี

เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ ทักษิณ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ธรรมศาสตร์ นเรศวร บูรพา มหาสารคาม มหิดล แม่โจ้  ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลานครินทร์ ลาดกระบัง

 

Credit : http://www.dek-d.com/board/view/1658811/