คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม

สาขานี้ก็จะเรียนคล้ายกับสาขาเคมี แต่วิชาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมคือ ก็เกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมเช่น อุปกรณ์ในกระบวนการเคมีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และเราจะเลือกเรียนเฉพาะทางในด้านทางเช่น ปิโตรเลียม เคมีพอลิเมอร์ เคมีของอาหาร เคมีของการย้อมสีและการตกแต่งสิ่งทอ โดยเราสามารถเลือกเรียนตามความชอบและแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนด้วยครับ

 จบวิทยาศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมเคมีทำงานอะไร

สาขานี้ก็จะสามารถทำงานได้เหมือนคนจบสาขาเคมีทุกอย่างครับแต่ส่วนใหญ่คนจบสาขานี้จะมุ่งเน้นเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักตาม วิชาเอกที่เลือกเรียน เช่น เลือกเรียนเคมีอาหารก็อยากทำงานในโรงงานอาหาร หรือทำงานกับโรงงานที่ผลิตเคมีอุตสาหกรรมโดยจะเป็นาสารตั้งต้น เราต้องทำการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ จะว่าไปแล้วก็น่าจะหางานง่ายเพราะอุตสหกรรมหลายชนิดต้องใช้เคมี เช่น ยายยนต์ การผลิตยาง เบาะ ก็ต้องใช้งานของนักเคมีอุตสหกรรมนั่นเอง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนจบวิทยาศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมเคมี

เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สงขลานครินทร์ ลาดกระบัง

 

Credit : http://www.dek-d.com/board/view/1658809/