พี่เป็นนักศึกษาแพทย์ ยังมีหนังสือที่เคยใช้ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหลืออยู่ เลยอยากมาแจกให้กับน้องๆ จำนวน 5 เล่มด้วยกัน โดยทุกคนจะต้องตอบคำถามในแบบฟอร์ม

หนังสือเรียนชีววิทยา(จากที่เรียนพิเศษ)ของพี่มีแค่ 5 เล่ม โดยแต่ละเล่มมีเนื้อหาประมาณนี้
- เล่มที่ 1 (ม.4 เทอม 1) : Biochemistry เบื้องต้น, สารชีวโมเลกุล, เซลล์, Enzyme & Coenzyme
- เล่มที่ 2 (ม.4 เทอม 2) : ระบบทางเดินอาหาร,ทางเดินหายใจ,ขับถ่ายและสมดุลน้า,หัวใจและหลอดเลือด การหายใจระดับเซลล์ เลือดและองค์ประกอบของเลือด
- เล่มที่ 3 (ม.5 เทอม 1) : การเคลื่อนไหว ระบบประสาท ฮอร์โมน พฤติกรรมศาสตร์ ระบบสืบพันธุ์
- เล่มที่ 4 (ม.5 เทอม 2) : เรื่องเกี่ยวกับพืชทั้งหมด
- เล่มที่ 5 (ม.6 เทอม1) : Genetics ประชากร การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
- สาหรับ ม.6 เทอม 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมพวกนี้ขอให้น้องๆอ่านในหนังสือของ สสวท. เนื่องจากพี่ก็ไม่ได้เรียนจากที่เรียนพิเศษ
 
 

ข้อตกลงในการสมัคร

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน

1.   เนื่องจากเห็นน้องๆหลายคนอยากได้หนังสือชีวะของพี่(ไม่รู้ตอนนี้ยังอยากได้กันอยู่รึเปล่า?) เพื่อเป็นการยุติธรรมพี่จะให้โอกาสน้องๆได้ใช้ความสามารถตัวเอง ซึ่งขอบอกก่อนว่าเนื้อหานี้มันตั้งแต่ปี 2552 หรืออาจจะก่อนหน้านั้นและด้วยเวลาที่ล่วงเลยไปทำให้สภาพหนังสือไม่สมบูรณ์ (ถ้าได้ไปต้องทำใจยอมรับ)

2.   อนึ่งตัวพี่เองก็ยังเป็นเพียงเด็กนักเรียนม.ปลาย ในตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเขียนผิดมากน้อยเท่าไร ซ้ำด้วยลายมือที่น้องอาจจะรู้สึกว่ากำลังอ่านคัมภีร์ขอมโบราณ จึงขอให้น้องใช้ความคิด สติปัญญา และวิจารณญาณในการอ่าน หากตรงไหนไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่าก็ลองไปค้นหาเอาเพิ่มเติม หรือว่าไปถามอาจารย์ที่โรงเรียนดู

3.   หนังสือเรียนชีววิทยา(จากที่เรียนพิเศษ)ของพี่มีแค่ 5 เล่ม  โดยแต่ละเล่มมีเนื้อหาประมาณนี้

-          เล่มที่ 1(ม.4 เทอม 1) :Biochemistry เบื้องต้น,สารชีวโมเลกุล,เซลล์,Enzyme & Coenzyme  

-          เล่มที่2(ม.4 เทอม 2) :ระบบทางเดินอาหาร,ทางเดินหายใจ,ขับถ่ายและสมดุลน้ำ,หัวใจและหลอดเลือด การหายใจระดับเซลล์ เลือดและองค์ประกอบของเลือด

-          เล่มที่3(ม.5เทอม 1) :การเคลื่อนไหว ระบบประสาท ฮอร์โมน พฤติกรรมศาสตร์ ระบบสืบพันธุ์  

-          เล่มที่ 4 (ม.5เทอม 2) :เรื่องเกี่ยวกับพืชทั้งหมด

-          เล่มที่ 5 (ม.6 เทอม1) :Genetics ประชากร การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

-          สำหรับ ม.6เทอม 2เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมพวกนี้ขอให้น้องๆอ่านในหนังสือของ สสวท. เนื่องจากพี่ก็ไม่ได้เรียนจากที่เรียนพิเศษ

4.   น้องสามารถเลือกหนังสือได้ 1 เล่ม พร้อมบอกเหตุผลประกอบ โดยทำในส่วนที่ 2 ของใบสมัคร

5.   ใบสมัครมีทั้งหมด 3 หน้าต้องทำให้ครบถ้วน (หากไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา)

6.   ส่งใบสมัครมาทาง E-mail:  [email protected]

7.ระยะเวลาในการรับสมัคร:23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2556

               ประกาศผล     : 25 สิงหาคม 2556

8.  จำนวนผู้โชคดี 5 คน (ตัวสำรอง 10 คน)

9.   ผู้ได้รับเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการโดยต้องชำระเงินจำนวน ๒๐ บาท ภายใน 7 วันหลังได้รับการติดต่อกลับหากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของตัวสำรองต่อไป

10.               กรรมการมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.         การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

Download http://files.unigang.com/content/uploads/pic/2/2375.docx