สำหรับใครบางคน การมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่อและใช้ชีวิตในต่างแดนอาจเป็นเหมือนฝันที่กลายเป็นจริง แต่ในขณะเดียวกัน การอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนท่ามกลางวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยก็อาจกลายเป็นฝันร้ายของใครหลายคน ดังนั้น การทำความเข้าใจในข้อดีและข้อเสียของการเรียนต่อต่างประเทศก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศ

การเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในต่างแดนจะบีบบังคับให้คุณต้องลงมือทำทุกอย่างเอง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณส่วนตัว จับจ่ายซื้อของ ทำอาหารหรือทำความสะอาด นอกจากนี้ อิสระเสรีภาพที่คุณได้รับยามอยู่ไกลหูไกลตาผู้ปกครองก็จะฝึกให้คุณรู้จักรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพราะนักเรียนหลายคนอาจเพลิดเพลินไปกับการเข้าสังคมและแสงสีของอิสรภาพจนลืมไปว่าจุดประสงค์หลักของการเดินทางมาต่างประเทศครั้งนี้คือความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ประสบการณ์และช่วงเวลายากลำบากระหว่างที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนจะหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคุณไปอีกนานหลังจากชีวิตนักเรียนสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้ การเรียนต่อต่างประเทศยังเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้พบปะผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมหลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับคนแปลกหน้าที่มีอัตลักษณ์ต่างไปจากคุณ

ที่สำคัญไปกว่านั้น เมื่อถึงคราวที่คุณต้องเขียนประวัติย่อสำหรับสมัครงานหรือ CVคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศก็ยังเป็นเสมือนจุดขายที่ทำให้ใบสมัครของคุณดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพทางวิชาการของคุณแล้ว  การสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศยังแสดงให้ผู้ว่าจ้างงานเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ มีความพากเพียร ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และพึ่งพาตนเองได้ด้วย

ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศอีกข้อหนึ่งก็คือโอกาสในการลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในประเทศของคุณ หลักสูตรในต่างประเทศดังกล่าวจะเอื้อให้คุณได้ศึกษาวิชาที่คุณสนใจผ่านมุมมองและบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดและเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคุณในอนาคต

ข้อเสียของการเรียนต่อต่างประเทศ

ข้อจำกัดแรกที่ทุกคนต้องเผชิญยามเรียนต่อต่างบ้านต่างเมืองก็คือการอยู่ห่างไกลครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนหลายคนที่ไม่เคยจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเป็นระยะเวลานานๆ มาก่อน นอกจากนี้ ประสบการณ์ในต่างประเทศยังอาจเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่สามารถคาดเดามากมาย และหลายครั้งหลายหนก็นำไปสู่ปัญหาและความผิดหวัง

เหตุการณ์เหนือความคาดคิดเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกหากทักษะความรู้ทางภาษาของคุณไม่เพียงพอที่จะเอื้อให้คุณใช้แก้ปัญหายามเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ที่คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับคนที่ตั้งใจเดินทางไปศึกษาหาความรู้เชิงวิชาการในระดับชั้นต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญา ข้อจำกัดด้านการใช้ภาษาก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจบทเรียนและการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

นอกเหนือจากเรื่องข้อจำกัดทางด้านภาษา การต้องไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและประสบพบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ประดังเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าCulture Shockหรืออาการช็อคทางวัฒนธรรม ความตระหนกและความรู้สึกสับสนท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมใหม่เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่แต่ละคนมีวิธีในการรับมือต่างกันออกไป ซึ่งก็มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู่ได้ ทำให้ใช้ชีวิตในสังคมต่างประเทศลำบาก

แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าการใช้ชีวิตนอกกรอบวัฒนธรรมที่เคยคุ้นจะเป็นการหล่อหลอมให้คุณพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม การมองต่างมุมของคุณก็จะช่วยให้คุณลดอคติทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนา และมีทัศนคติในการมองโลกแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะกลายเป็นทุนความรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมและผู้คนในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผสมผสานอัตลักษณ์เดิมเข้ากับวัฒนธรรมใหม่อย่างสมดุลในที่สุด

การอยู่ห่างไกลสิ่งที่คุ้นเคยในขณะที่ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆ รอบตัวที่ไม่เคยชิน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ อาหารการกิน วิถีชีวิต ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่อยู่อาศัย ผู้คนและข้อจำกัดด้านภาษาไม่ใช่เรื่องง่าย โดยความห่างไกลจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่คอยเป็นที่พึ่งพิงเมื่อถึงคราวลำบากก็มีส่วนทำให้การรับมือกับสถานการณ์ยากขึ้น แต่ก็นับเป็นเรื่องโชคดีที่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างอีเมล์หรือแชทได้ช่วยให้การติดต่อทางไกลกับครอบครัวและเพื่อนฝูงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าในอดีตมากมายนัก   

ควรตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่

คงมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีกับข้อเสียของการเรียนต่อในต่างแดนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถรับมือกับข้อจำกัดต่างๆ ที่คุณอาจประสบพบเจออย่างถูกวิธี

นอกจากการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วสิ่งที่ควรทำเมื่อตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศก็คือการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่หรือลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของผู้คนในจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทางไปให้ลึกซึ้งในระดับหนึ่ง เนื่องจากแนวความคิดและทัศนคติทางสังคมของแต่ละประเทศล้วนมีความแตกต่างกันไป ยังคงมีหลายแห่งที่ไม่ให้การยอมรับและเลือกปฏิบัติต่อคนบางกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียมอยู่ ซึ่งประเด็นเรื่องการกีดกันทางเพศ สีผิวหรือศาสนาเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตในต่างแดนของคุณยากยิ่งขึ้นหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศ

หลังจากได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศแล้วก็ต้องทำการศึกษารายละเอียดของสถาบันและสาขาวิชาที่หมายปองเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรที่คุณเลือกเหมาะกับจุดมุ่งหมายและความสามารถของคุณที่สุด รวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายและข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไปเรียนอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าไปจนถึงกฎหมายแรงงานสำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานพิเศษทำในระหว่างเรียนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

เมื่อพิจารณาไตร่ตรองถึงข้อดีข้อเสียและตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็จงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง และอย่าด่วนท้อถอยเมื่อเห็นวี่แววของปัญหาที่จะเกิดขึ้น พึงระลึกไว้เสมอว่าการจัดการกับอุปสรรคและความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของนักเรียนนอกเป็นส่วนหนึ่งของย่างก้าวแห่งการเติบโต ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปได้ ตัวคุณเองก็จะเข้มแข็งและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตภายภาคหน้าได้อย่างมีสติและวุฒิภาวะมากขึ้น