รับตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ 2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร  ศึกษาที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์

รับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2556

 
รายละเอียดหลักสูตร


UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com