ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทย์ คณิต ไอที ภาษา ท่องเที่ยว งาน ม.อ.ภูเก็ตวิชาการ ประจำปี 2556 วันที่ 14-15 พ.ย.56

วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม ม.อ.ภูเก็ตวิชาการ และ ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  โทร 076276012 -13 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกhttp://www.phuket.psu.ac.th/web52/newsview.php?newsview=2518

วันที่ 14 พ.ย. 2556

-      พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ keynote speakerโดยเอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง                   นายพิษณุ สุ-วรรณะชฎ หัวข้อเกี่ยวกับโอกาสหรือมุมมองการทำธุรกิจ หรือการทำธุรกิจด้านท่องเที่ยว ในสหภาพพม่า ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) เวลา 09.00 -12.00น.

-      พบพิธีกรชื่อดัง คุณชิบ จิตนิยม จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 บรรยายพิเศษหัวข้อ AEC2013 โอกาสและวิกฤติของนักธุรกิจไทย  AEC 2015 : Opportunity & Threat of Thai Business ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) เวลา 13.30 น. - 16.00 น.

-      พบนักสร้างหนังชื่อดังแนวหน้าของไทย เสวนาหัวข้อ “คิดให้เป็น คิดแล้วทำ อย่างคนทำหนัง” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

-      บรรยายพิเศษ “Beyond Sustainable Development -Towards Ecological Modernization” โดย Dr. Dai-Yeun Jeong จาก Asia Climate Change Education Center, Environmental Sociology มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจจู เกาหลีใต้ ณ ห้อง6303 ชั้น 3 อาคาร 6เวลา 13.30 - 16.30 น.

วันที่ 15 พ.ย. 2556

-      บรรยายพิเศษ “ASEAN Tourism:ทางรอดอันดามัน” โดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการ ท่องเที่ยว ระดับประเทศ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร5A เวลา 9.30 - 12.00 น.

-      บรรยายพิเศษ “พิมพ์เขียว AEC สหวิทยาการแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  โดยดร. พิชญ์ ฤทธิเกษม Senior Economist จาก World Bank ณ ห้อง 6310 ชั้น 3 อาคาร 6เวลา 14.00 - 15.30 น.

**********************************************************************
 นอกจากนี้ขอเชิญน้องๆนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และสร้างสรรค์ ในงานม.อ.ภูเก็ตวิชาการ  2556 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ย.2556 จะสมัครมาเดี่ยว หรือมาเข้าร่วมเป็นโรงเรียน ติดต่อ 076-276012คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.phuket.psu.ac.th/web52/newsview.php?newsview=2518. พบกิจกรรมพบกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ แข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ จัดแสดงผลงาน Kinect และ ICT Senior Project กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ แข่งขันทดลองเชิงปฏิบัติการ และสอบวัดความรู้ด้านวิทยคณิต กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวภาษา และวัฒนธรรม แข่งขันร้องเพลงจีน เต้นระบำจีน พู่กันจีน การแสดงนิทรรศการ และอื่นๆอีกมากมาย


*************************************************************************

สำหรับผู้สนใจฟังบรรยายการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ในงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2556 ณ อาคาร 6  ม.อ.ภูเก็ต ประกอบด้วยศาสตร์จำนวน 3 ด้าน

o   Hospitality & Tourism Field ห้อง 6315 อาคาร 6

o   Social Sciences and Humanities ห้อง6304 อาคาร 6

o   Science Engineering and Technology Fieldห้อง6311 อาคาร6

***********************************************************************

Two days ONLY! All international students and staff are cordially invited to exciting events at PSU Open Week from 14-15 November, 2013 at Prince of Songkla University Phuket Campus.

14th November, 2013

-      Keynote speech by Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Pisanu Suwanajata of Royal Thai Embassy, Yangon, Myanmar on “Opportunity and prospect for tourism and business investment in Myanmar” at Meeting Hall Level 5 Building 7 (President’s Office Building) from 10.00 – 12.00.  

-      Speech Contest for 7 languages at Meeting Hall Level 5 Building 7 from 13.30-16.00.

-      Special seminar on “Beyond Sustainable Development – Towards Ecological Modernization”at Room 6303 Building 6 from 13.30-16.30.

15th November, 2013

-      Debate Competition at Room 6505 and 6506 Building 6 from 8.30-12.00.

-      Enjoy music performance in Chinese singing and dancing competition and games from 14.00-15.30 at Confucius Institute Cultural Center Level 1 Building 5.

-      Speech Contest for 7 languages at Meeting Hall Level 5 Building 7 from 8.30-16.00.

All Day 14-15 November, 2013

-      Hands-on activity with Handmade Books Project at Level 1 Building 5 from 10.30-14.30 (break between 11.30-13.30).

-      Learning Chinese Calligraphy and Tai Chi at Confucius Institute Cultural Center Level 1 Building 5 from 10.00-11.30.

-      Phuket Green Club Exhibition from 9.00-15.00 at Level 1 Building 7 

-      Department of Computer Engineering activities from 9.00-16.30 include Project Exhibition and INFAR Research Showcase at Room 6107, Kinect Sensor Project Exhibition at Room 6108, Robocup High School Competition at Room 6109.

Interested in Research?*

Be intellectually stimulated at paper presentation at the 2nd Annual PSU Phuket International Conference on “Multidisciplinary Studies on Sustainable Development” on 15th November from 9.00 onwards at Building6.  

Hospitality & Tourism Oral Presentation: Room6315

International Studies (Social Sciences and Humanities) Oral Presentation: Room 6304

Science, Engineering and Technology Oral Presentation: Room6311

*Free entry for PSU students and staff including exchange students. For the public, please register at http://www.conference.phuket.psu.ac.th/conference2013/