สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยายนต์อย่างปลอดภัย “TMEA Road Safety Video Clip Contest 2013”  เข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และสำหรับประชาชนทั่วไป ด่วน!เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2556