บริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย (MSIG) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดการประกวดแข่งขันคลิปวิดิโอในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ใครรู้ตัวว่าเป็นนิสัตนักศึกษา (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ และการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) อย่าพลาดเด็ดขาด! รีบส่งผลงานกันนะจ๊ะตั้งแต่วันนี้-8 พฤศจิกายน 2556

วิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลดเอกสารและระเบียบการสมัครได้โดยคลิกที่นี่

2. อ่านและทำความเข้าใจกติกาการประกวดรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน แล้วกรอกใบสมัคร

3. ส่งแผ่น CD หรือ DVD พร้อมใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบรับรองจากสถาบันการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาที่บริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (ระบุมุมซองว่า "ประกวดคลิปวิดิโอ")

****รายละเอียดต่างๆอยู่ในเอกสารและระเบียบการสมัครหมดเลยจ้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-679-6165-87 ต่อ 2402 หรือ [email protected]