มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤซจิกายน 2556 

หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.crru.ac.th/index.php