UniExam ระบบ Random ข้อสอบ O-NET เปิดให้ใช้งานแล้วจ้า เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบรับตรงมหาวิทยาลัยอย่างมากนะครับ เพื่อจะได้วัดความสามารถของตัวเอง ว่าพร้อมแค่ไหน

น้องๆสามารถเลือกได้ว่าจะทดสอบวิชาอะไรก็ได้

สำหรับ Gold ได้จะได้รับ Update ใหม่ โดยจะมีกติกาดังนี้
รอบแรกจะได้ Gold 100% แต่รอบถัดไป Gold จะลดลงทีละ 20 %

รอบ 1-3 จะได้ Gold 100% แต่รอบที่ 4 Gold จะลดลง 20 %

ระบบจะ reset % ที่ถูกหักทุกๆวันนะครับ *0*

ช่วงเวลาพิเศษ  UniExam ได้ Gold คูณ 2 ไปเลยจ้า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2556