โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติและภาคสมทบ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2556

8698

เข้าชม

1

ตอบกลับ

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 57

โพสต์เมื่อ 13/12/2556 18:46 | 0
รับทั่วประเทศหรือเปล่าค่ะ

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com