โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติและภาคสมทบ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2556