ประกาศระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยวิธีรับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2556

เรื่องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557 ดังนี้ -สอบข้อเขียน เปลี่ยนจากเดิม 11 ธันวาคม 2557 เป็น 13 ธันวาคม 2557 -ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากเดิม 18 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนเป็น 19 ธันวาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบเพิ่ม

ระเบียบการ