ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

 





จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 




มหาวิทยาลัยมหิดล






มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์





มหาวิทยาลัยศิลปากร





มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ




มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 




มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ

 


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



 


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี




มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





มหาวิทยาลัยมหาสารคาม




มหาวิทยาลัยนครพนม





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี





มหาวิทยาลัยแม่โจ้





มหาวิทยาลัยนเรศวร





มหาวิทยาลัยบูรพา





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง






มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



มหาวิทยาลัยทักษิณ





มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์



มหาวิทยาลัยรามคำแหง


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช





กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั่วประเทศ




กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั่วประเทศ




มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต




มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์




มหาวิทยาลัยรังสิต




มหาวิทยาลัยกรุงเทพ




มหาวิทยาลัยศรีปทุม





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร





มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ





มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ




มหาวิทยาลัยเกริก




มหาวิทยาลัยสยาม


มหาวิทยาลัยโยนก



มหาวิทยาลัยคริสเตียน



มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




มหาวิทยาลัยพายัพ




มหาวิทยาลัยปทุมธานี



มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



มหาวิทยาลัยเซต์จอห์น





มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์



วิทยาลัยเชียงราย



วิทยาลัยตาปี



วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ



วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



วิทยาลัยเซาร์อีสท์บางกอก



วิทยาลัยดุสิตธานี



มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น



วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่





มหาวิทยาลัยธนบุรี



มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์



มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



มหาวิทยาลัยณิวัฒนา





มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด




วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่





วิทยาลัยรัชต์ภาคย์




วิทยาลัยศรีโสภณ 




วิทยาลัยภาคกลาง 

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

 

 

Credit  คุณ MaN-U_NoT จาก Dek-d
ปรับปรุง โดย UniGang.com

40320

เข้าชม

26

ตอบกลับ

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โพสต์เมื่อ 14/03/2553 23:06 | 0


    มหาวิทยาลัยมหิดล

MAHIDOL  UNIVERSITY

โพสต์เมื่อ 15/03/2553 12:38 | 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <<เป็นสถาบันไม่ใช่หรอครับ>>
โพสต์เมื่อ 15/03/2553 12:39 | 0

มหาวิทยาลัย มหิดล สวยที่สุด ^^

ภูมิใจในสถาบัน

ขอดอกกันภัยมหิดล จงส่งกลิ่นหอมเพื่อแผ่นดินตราบนานเท่านาน

โพสต์เมื่อ 15/03/2553 13:57 | 0

เหอะๆๆ  เห็นที่ไรก็ภูมิใจ

<img src=http://image.dek-d.com/18/995160/15116263>

โพสต์เมื่อ 15/03/2553 22:09 | 0

สวยทุกที่เลย ^^

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 13:32 | 0

 

ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น

 

สวยมากสุดๆ

 

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 15:43 | 0

ตอง มศว ครู คือ ผู้สร้างงง

"เรียน ครูที่ไหน ไม่ภูมิ ใจ เท่า มศว"

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 20:58 | 0

มหิดลค่ะ 

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 23:05 | 0

ดีทุกที่เลย (( D:

ตราสัญลักษณ์ สวยทุกมหาวิทยาลัย

เร๊ ยยย !!!

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 12:32 | 0

จุฬา สง่ามากมายเรยยยๆๆๆ

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 15:03 | 0

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า.... เค้าเปลี่ยนเป็น

มหาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้า.....แล้วอะ ^^

ผมไปสอบมา ^^

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 16:16 | 0

KU

โพสต์เมื่อ 21/03/2553 12:33 | 0

เกษตรศาสตร์ กับ ขอนแก่น สาวมาก

โพสต์เมื่อ 21/03/2553 12:34 | 0

*สวยมาก

โพสต์เมื่อ 03/04/2553 01:44 | 0

บูรพาครับ

โพสต์เมื่อ 05/04/2553 21:16 | 0

บูรพาคับ

โพสต์เมื่อ 06/04/2553 10:56 | 0

อิอิ

 

รักมากเท่าชีวิต

 

 

ติดทีเถอะ

ลูกช้างอยากเรียนที่นี่จริงๆ

 

โพสต์เมื่อ 18/04/2553 22:57 | 0

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

THE PILLAR of THE KINGDOM*

โพสต์เมื่อ 30/04/2553 20:34 | 0

                                      

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                                   

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

เป็นพระนามาภิไธย สว ( สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี )

ปลูกป่าสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ

 

 

โพสต์เมื่อ 01/05/2553 05:18 | 0

สวยทุกตรา อยากใช้มั่ง *-*

โพสต์เมื่อ 02/05/2553 20:18 | 0

อยากใช้ตรา ธรรมจักร อ่ะ

Laughing

โพสต์เมื่อ 06/05/2553 12:28 | 0

 

 

 

 

อยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

สาธุ

ติดวะเหอะ

อยากเป็นลูกช้างอ่าส์

โพสต์เมื่อ 08/05/2553 15:10 | 0

ศรีตรัง พริ้วส่ง ยืนยง

สงขลา เราลูก พระบิดา

ประกาศกล้า ลือไกล

 

โพสต์เมื่อ 21/05/2553 12:01 | 0

ชอบๆๆตราม.บูรพาอะ โอ้ว มีพลังดี

โพสต์เมื่อ 22/05/2553 23:07 | 0

มหาวิทยาลัยบูรพา แจ่มจ้าเจิดขวัญ ถิ่นซึ่งสร้างสรรค์วิชาการเด่นน้ำล้ำค่า

โพสต์เมื่อ 01/11/2553 17:20 | 0
ธุรกิจบัณฑิตย์ก็เริ่ด reading

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com