วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ

 


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั่วประเทศ
กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยสยาม


มหาวิทยาลัยโยนกมหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยปทุมธานีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยเซต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยตาปีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิทยาลัยเซาร์อีสท์บางกอกวิทยาลัยดุสิตธานีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยธนบุรีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมหาวิทยาลัยณิวัฒนา

มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยศรีโสภณ 
วิทยาลัยภาคกลาง 

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

 

 

Credit  คุณ MaN-U_NoT จาก Dek-d
ปรับปรุง โดย UniGang.com

48545

เข้าชม

26

ตอบกลับ

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โพสต์เมื่อ 14/03/2553 23:06 | 0


    มหาวิทยาลัยมหิดล

MAHIDOL  UNIVERSITY

โพสต์เมื่อ 15/03/2553 12:38 | 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <<เป็นสถาบันไม่ใช่หรอครับ>>
โพสต์เมื่อ 15/03/2553 12:39 | 0

มหาวิทยาลัย มหิดล สวยที่สุด ^^

ภูมิใจในสถาบัน

ขอดอกกันภัยมหิดล จงส่งกลิ่นหอมเพื่อแผ่นดินตราบนานเท่านาน

โพสต์เมื่อ 15/03/2553 13:57 | 0

เหอะๆๆ  เห็นที่ไรก็ภูมิใจ

<img src=http://image.dek-d.com/18/995160/15116263>

โพสต์เมื่อ 15/03/2553 22:09 | 0

สวยทุกที่เลย ^^

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 13:32 | 0

 

ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น

 

สวยมากสุดๆ

 

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 15:43 | 0

ตอง มศว ครู คือ ผู้สร้างงง

"เรียน ครูที่ไหน ไม่ภูมิ ใจ เท่า มศว"

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 20:58 | 0

มหิดลค่ะ 

โพสต์เมื่อ 16/03/2553 23:05 | 0

ดีทุกที่เลย (( D:

ตราสัญลักษณ์ สวยทุกมหาวิทยาลัย

เร๊ ยยย !!!

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 12:32 | 0

จุฬา สง่ามากมายเรยยยๆๆๆ

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 15:03 | 0

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า.... เค้าเปลี่ยนเป็น

มหาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้า.....แล้วอะ ^^

ผมไปสอบมา ^^

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 16:16 | 0

KU

โพสต์เมื่อ 21/03/2553 12:33 | 0

เกษตรศาสตร์ กับ ขอนแก่น สาวมาก

โพสต์เมื่อ 21/03/2553 12:34 | 0

*สวยมาก

โพสต์เมื่อ 03/04/2553 01:44 | 0

บูรพาครับ

โพสต์เมื่อ 05/04/2553 21:16 | 0

บูรพาคับ

โพสต์เมื่อ 06/04/2553 10:56 | 0

อิอิ

 

รักมากเท่าชีวิต

 

 

ติดทีเถอะ

ลูกช้างอยากเรียนที่นี่จริงๆ

 

โพสต์เมื่อ 18/04/2553 22:57 | 0

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

THE PILLAR of THE KINGDOM*

โพสต์เมื่อ 30/04/2553 20:34 | 0

                                      

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                                   

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

เป็นพระนามาภิไธย สว ( สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี )

ปลูกป่าสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ

 

 

โพสต์เมื่อ 01/05/2553 05:18 | 0

สวยทุกตรา อยากใช้มั่ง *-*

โพสต์เมื่อ 02/05/2553 20:18 | 0

อยากใช้ตรา ธรรมจักร อ่ะ

Laughing

โพสต์เมื่อ 06/05/2553 12:28 | 0

 

 

 

 

อยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

สาธุ

ติดวะเหอะ

อยากเป็นลูกช้างอ่าส์

โพสต์เมื่อ 08/05/2553 15:10 | 0

ศรีตรัง พริ้วส่ง ยืนยง

สงขลา เราลูก พระบิดา

ประกาศกล้า ลือไกล

 

โพสต์เมื่อ 21/05/2553 12:01 | 0

ชอบๆๆตราม.บูรพาอะ โอ้ว มีพลังดี

โพสต์เมื่อ 22/05/2553 23:07 | 0

มหาวิทยาลัยบูรพา แจ่มจ้าเจิดขวัญ ถิ่นซึ่งสร้างสรรค์วิชาการเด่นน้ำล้ำค่า

โพสต์เมื่อ 01/11/2553 17:20 | 0
ธุรกิจบัณฑิตย์ก็เริ่ด reading
abac