สมัยนี้ "ดารา-คนข่าว" ถือว่าเป็นอาชีพที่ "คนหนุ่ม-สาว" ทุกวงการอยากเดินเข้ามาสู่อาชีพนี้มากที่สุด หากสังเกตดูทุกยุคทุกสมัย ช่วงที่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละปีนั้น หารู้ไม่ว่าคณะที่ "เด็กรุ่นใหม่" เลือกเรียนมากสุดคือ คณะนิเทศศาสตร์ 

          เพราะทุกคนหวังว่าเรียนจบสาขานี้ไปแล้ว อาจได้โอกาสมาร่วมงานวงการบันเทิง ทํางานทีวี-โฆษณา-ภาพยนตร์ และ "งานข่าว" ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อีกอย่าง "คณะนิเทศศาสตร์" นั้นจะเป็นสาขาที่เรียนไม่หนัก และมีโอกาสได้ทํากิจกรรมมากมาย 

          ยิ่งสมัยนี้หลายสถาบันจะเปิด "คณะนิเทศศาสตร์" ขึ้นมาเกือบหมดแล้ว ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและของรัฐ แต่ที่มีชื่อเสียงมาก และได้รับความสนใจ คือ คณะนิเทศศาสตร์จุฬา และคณะวารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างปั้นหัวกะทิสู่วงการทีวีมากมาย 

          ด้านมหาวิทยาลัยเอกชนที่นิยมมากคือ "นิเทศฯ ม.กรุงเทพฯ" สถาบันปั้นคนเก่งสู่วงการทีวี-หนังสือพิมพ์มากมาย รวมทั้งนักแสดงชื่อดัง ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้เปิดสอนในหลักสูตรเดียวที่มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 

          อย่างรุ่นพี่ "ม.กรุงเทพ" ที่สร้างชื่อกระหึ่ม "สรยุทธ สุทัศนะจินดา" พิธีกรฝีปากกล้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี "กระเต็น-วราภรณ์ สมพงษ์" รวมทั้งรุ่นพี่อีกมากมาย 

          จะเห็นว่านักศึกษาที่จบการศึกษามาแต่ละปีนั้นจํานวนมากมาย หากรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศแล้ว แต่ที่เข้าทํางานในวงการจริงๆ ปีละไม่กี่พันเท่านั้น "นักศึกษา" ที่จบแล้วว่างงานเหล่านี้บางคนก็ไปสอบรับราชการ เป็นอาจารย์ และทํางานหน่วยงานอื่นๆ มากมาย 

          น่าดีใจมาก "คนวงการข่าว" สมัยนี้มีคลื่นลูกใหม่เข้าร่วมสร้างสรรค์สังคมมากมาย ตามแนวทางและอุดมการณ์แต่ละคน เพราะฉะนั้น "คนรุ่นใหม่ ไฟแรง" นั้นถือว่าเป็นพลังสําคัญทางสังคม เพราะถ้า "คนข่าว" ที่ก้าวมาสู่วิชาชีพนี้ ทํางานตามสาขาที่ร่ำเรียนมา มีจรรยาบรรณที่ดีงาม น่าจะเป็นสิ่งสวยงามมาก 

          เพราะความคิดการมีโลกทัศน์ในยุค "ดิจิตอล" นี้ ย่อมมีความหลากหลาย และมีหลักเหตุผลที่ต่างกันไป บางคนได้รับการถ่ายทอดจาก "คนข่าวรุ่นอาวุโส" มาช่วยเติมความคิด มุมมองเข้าไป ทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพ 

          ยิ่ง "คนข่าวเลือดใหม่" เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวงการ "นักนิเทศศาสตร์" ถือว่าเป็นอาชีพแขนงหนึ่งที่มีเกียรติทางสังคม เพราะยุคนี้กําลังมีอิทธิพลต่อสังคมสื่อยุค "นิว มีเดีย" อย่างมาก 

          หาก "นักศึกษา" ที่กําลังเล่าเรียนอยู่ ขอให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เชื่อว่า "งานกําลังรอ" พิสูจน์ฝีมือ "คนเก่ง" อยู่ ขึ้นอยู่กับ "ขอให้รักวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาจริง" เท่านั้น อย่าเรียนเพราะเห็นว่า "เท่ โก้ หรู ตามเพื่อน"ข้อมูลและภาพประกอบจาก