วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ระเบียบการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง ปี 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย / หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2557 

- ม.6 ผู้หญิง 
รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง 
รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
- ตำรวจหญิง 
รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง 
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 
- ตำรวจชาย 
รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต. 
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 

เปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2556 ถึง 10 มกราคม 2557

ระเบียบการทั้งหมด  http://www.rpca-admission.com/

22065

เข้าชม

5

ตอบกลับ

ระเบียบการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง ปี 2557

โพสต์เมื่อ 01/12/2556 14:00 | 0
ถ้าจบม.6 แต่ไม่เคยรับราชการตำรวจจะเรียนได้ไหมค่ะwhat

ความคิดเห็น

P.Kla 01/12/2556 14:11

ให้สมัครประเภท บุคคลหญิง อะครับ
โพสต์เมื่อ 01/12/2556 20:16 | 0
happy
โพสต์เมื่อ 06/12/2556 07:31 | 0
smile
โพสต์เมื่อ 22/12/2556 08:49 | 0
กลัวสอบไม่ได้
โพสต์เมื่อ 10/01/2557 23:07 | 0
haha
abac