อันดับ 1 นี่ผมแอบปละหลาดใจนิดๆ ไม่คิดว่าจะเป็นสถาบันนี้ แต่คิดไปคิดก็เป็นไปได้ เพราะมี บุคลการทางการแพทย์ เยอะ   อันดับ 2-4 ก็เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่สุดของภูมิภาค

โอกาสหน้าเดียวจะลองนำข้อมูล สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา มาให้ชม

รายงานจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2554 ของ สอท นะครับ
พนักงานวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่สอน(อาจารย์)   นั่่นเองจ้า