วันที่ 30 สิงหาคม 2558

กำหนดการใหม่ รับตรง ม.พะเยา ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา มีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

Placeholder

  ระเบียบการรับสมัคร