โครงการ Lotus Unlimited ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนศึกษาแลกเปลี่ยน

ในสถาบันการศึกษาที่ยุโรป 9 แห่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2014

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.lotus.ugent.be/index.asp