เด็กหนุ่มเมืองพะเยา ยิ้มรับความสำเร็จจบปริญญาตรีวัย 18 ปี
จีรายศ ยศเรืองศักดิ์

       นักเรียนหนุ่มชั้น ม.4 ตามรอยคุณพ่อ ศิษย์เก่า ม.ราม ลงเรียนระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ มีโอกาสได้เรียนก่อนเพื่อนๆและจบการศึกษาเร็วกว่าเพื่อนๆ หลังเรียนจบ ตั้งใจศึกาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นความรู้เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
       

       นายจีรายศ ยศเรืองศักดิ์ นักเรียน หลักสูตร Pre-degree คณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันอายุ 18 ปี เข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เมื่อจบชั้น ม. 6 สามารถสะสมหน่วยกิตได้ 92 หน่วยกิต พร้อมกับมาสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1/2556 และ สามารถขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในภาคเรียนที่ 2/2556
       
       นายจีรายศ กล่าวถึง การเรียนของตนเองว่า เริ่มสมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะเรียน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีคุณพ่อ ซึ่งรับราชการครูและเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหงให้คำแนะนำอยู่ตลอด
       
       "ช่วงเข้าเรียน ใหม่ๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนระบบนี้ แต่พอได้เข้าไปเรียน ฟังบรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ก็เริ่มเข้าใจ และค้นพบเป้าหมายของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่เรียนชั้น ม.ปลาย ก็ได้รับ โอกาสจากคุณครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม ตอบปัญหากฎหมายจนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายเวที อาทิ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2553 และปี 2554 จัด โดยศาลจังหวัดพะเยา และศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพะเยา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2553 และ“เรามีโอกาสได้เรียนก่อนเพื่อนๆและ จบการศึกษาเร็วกว่าเพื่อนๆ ระบบ Pre-degree ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีไปได้หลายปี มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เร็ว ซึ่งผมวางแผนการศึกษาต่อไปว่า เมื่อ สำเร็จการศึกษาแล้วตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นความรู้เนติบัณฑิต ปี 2554 จัด โดยมหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2554 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น”

“เรามีโอกาสได้เรียนก่อนเพื่อนๆและ จบการศึกษาเร็วกว่าเพื่อนๆ ระบบ Pre-degree ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีไปได้หลายปี มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เร็ว ซึ่งผมวางแผนการศึกษาต่อไปว่า เมื่อ สำเร็จการศึกษาแล้วตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นความรู้เนติบัณฑิต        

“เรามีโอกาสได้เรียนก่อนเพื่อนๆและ จบการศึกษาเร็วกว่าเพื่อนๆ ระบบ Pre-degree ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีไปได้หลายปี มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เร็ว ซึ่งผมวางแผนการศึกษาต่อไปว่า เมื่อ สำเร็จการศึกษาแล้วตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นความรู้เนติบัณฑิต 
       นักศึกษา Pre-degree กล่าวต่อไปว่าความสำเร็จที่ได้รับคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการเรียนระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้ผมได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตหลายเรื่องและยัง ได้รับประสบการณ์ใหม่ทีมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายโครงการยุวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ผ 1 ยิ่งทำให้ผมได้ค้นพบตัวเอง ตั้งแต่เรียนชั้นม.ปลาย
        “หลักในการเรียนให้ประสบความสำเร็จของผม ก็คือช่วงเวลาสอบผมจะใช้วันเสาร์-อาทิตย์ใน การเข้าฟังคำบรรยายจากอาจารย์ที่มาบรรยาย เป็นเวลา 1 วันเต็มๆสำหรับ 1 วิชา และมีคุณพ่อให้ คำแนะนำต่างๆ และเวลาทวนตัวบทกฎหมาย ยิ่ง ทำให้เข้าใจเร็วขึ้น ผมจะจำหลักกฎหมายให้แม่น หา กระดาษมาเขียนตัวมาตราลงไป แล้วตั้งชื่อมาตราเอง เพื่อทำให้ท่องมาตราในการเข้าไปสอบได้แม่นกว่าเดิม”
       

       นอกจากนี้เจ้าตัว ได้เปิดเผยต่อว่า สิ่งที่ได้รับจากการเรียนกฎหมายและเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า นอกจาก วิชาการแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน และพี่ๆในเวลาที่เข้าไปฟังคำบรรยายในครั้งต่างๆ “เรามีโอกาสได้เรียนก่อนเพื่อนๆและ จบการศึกษาเร็วกว่าเพื่อนๆ ระบบ Pre-degree ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรีไปได้หลายปี มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เร็ว ซึ่งผมวางแผนการศึกษาต่อไปว่า เมื่อ สำเร็จการศึกษาแล้วตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นความรู้เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต่อไป
       

        “ผมอยากให้น้องๆ เพื่อนๆ ที่อยากจะหาความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ และความรู้ที่สูงขึ้น ที่อาจจะหาไม่ได้ในห้องเรียน ให้มาเรียนมหาวิทยาลัย ล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-degree ซึ่งจะทำให้เราเรียน จบก่อนเพื่อนๆในระดับชั้นเดียวกัน เป็นการเรียนที่ คุ้มค่า ฝึกให้เรามีความตั้งใจและความพยายามครับ”

ปล อีกหนึ่งมุมของกาเรียนราม 

ในอดีตผมเรียนคณะดังมหาลัยรัฐ และสมัครเรียนรามคู่ไปด้วย เรียนวิทย์ ไม่เคยเข้าเรียน ไม่เคยอ่านหนังสือของราม ผมเข้าสอบคณิต ฟิสิกส์ ผลออกมาได้เกรด G และผมมั่นใจว่าคณิตศาสตร์ผมได้คะแนนเต็ม ผมใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ทำข้อสอบเสร็จ เพราะมันเป็นช้อย ทุกข้อคิดในใจออกหมดเลย วัดอะไรไม่ได้ จริงๆเรียน ม.ปลายมายังไม่เคยเจอข้อสอบช้อยเลยทั้ง ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นแสดงวิธีทำหมด ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับ แต่มันวัดอะไรไม่ได้จริงๆ เด็กรามชอบบอกคนอื่นว่าจบรามสองปีครึ่งได้นี่เก่ง ไม่มีสอบเก็บคะแนน ไม่ได้สอบแบ่งครึ่งเหมือนมหาลัยอื่น อยากบอกว่าที่อื่นแบ่งครึ่งเก็บคะแนนก็จริงแต่เนื้อเยอะมาก ยากกว่ามาก แทบจะเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำ ของรามที่บ่นกันว่ายากนี่คงเป็นเพราะเด็กออ่นวิชาการเรียนกัน ที่แย่กว่านั้นมีเด็กรามเรียนจบรัฐศาสตร์ สอบปลัดได้มาคุยโม้โอ้อวดว่า เด็กรามเจ๋ง สอบปลัดได้เยะอมากเป็นร้อยคน เยอะกว่า เด็กแถวสามย่าน กับ เด็กแถวสนามหลวง กรูขำมาก ถึงแม้ไม่ได้จบสองมหาลัยนั้น เพราะเด็กสองที่นั้นมันเด็กหัวกระทิสมัครสอบราชการกันแค่หลักสิบคน แต่ได้เกือบหมด ที่สำคัญมันไม่ค่อยสมัครสอบปลัดป้าบออะไรนั่นน่ัะสอบได้มันก็สละสิทธิ์กัน มันมองไกลกว่านั้นเยอะ วิธีการทำงานก็ผิดกันเยอะ เด็กรามเลิกโม้ได้แล้วเรื่องสอบปลัดได้หลักร้อยจากผู้สมัครหลักหลายแสนอ่ะ คนเข้ามหาลัยดีได้ใครเขาอยากสอบปลัด อยากรับราชการกัน ถามจริง
 โดยคุณตามนี้เลย

Credit   http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000010977