Big Banner

เอกสารประกอบการเรียนนี้ (สรุปแก่นคณิตศาสตร์ม.ปลาย) ถูกจัดทำทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิค รูปแบบไฟล์ PDF สามารถเปิดได้บนอุปกรณ์มาตรฐานโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักของชั้น ม.ปลาย แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ รวมทั้งข้อสอบเก่า พร้อมตัวอย่างการใช้งานสูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ถูกจัดทำอย่างเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย ง่ายต่อผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง และในเอกสารชุดนี้ยังประกอบไปด้วย โจทย์ เสริมต่างๆ ที่พร้อมด้วยคำแนะนำวิธีการทำโจทย์


 (เนื้อหาภายในเล่ม) Version 3A (14 กุมภาพันธ์ 2557)
เนื้อหาคณิตศาตร์ม.ปลายสรุปละเอียด เพื่อเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์
ตัวอย่างการใช้งานสูตรต่างๆ
แบบฝึกหัด พร้อมแนวคิดวิธีทำอย่างละเอียด มีจำนวนหน้าทั้งหมดรวมๆ แล้วเกือบ 200 หน้า
ขนาดไฟล์เล็ก ใช้เวลาดาวน์โหลดไม่นาน เพียงแค่ 5MB. เท่านั้น

  •   ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่อง
  •   อ่านออนไลน์
  • Credit  http://www.karmins.com/page/math/