สทศ.ยันเว็บไม่ล่ม ระบุเด็กแห่เข้าตรึมต้องปรับระบบ ส่วนมติบอร์ดสทศ. สรุปโทษนร.ทุจริตสอบโอเน็ต 2 ราย ไม่ประกาศผลวิชานั้น ส่วนกรณีทำผิดระเบียบรายบุคคล คาดตัดสินครบทุกกรณี 30 มี.ค.นี้ ขณะเดียวกันบอร์ดสทศ.ฝากสทศ.หารือศธ.ก่อนสรุปปรับเปลี่ยนโอเน็ตป.6ม.3 ใช้วิธีสุ่มสอบทุกคน แต่สอบคนละ 10 %

 

 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. เวลา 9.00 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์กรมหาชน ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้นป.6 ,ม.3 และม.6 ทางเว็บไซต์ของสทศ. www.niets.or.th และเว็บไซด์อื่นๆ ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. กล่าวว่าสทศ.เปิดเว็บไซต์ให้นักเรียนดูผลสอบ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. พบว่ามีนักเรียนแห่เข้ามาดูผลสอบพร้อมกันถึง 20,000 คน จนกระทั่งเวลา 08.30 น. จำนวนนักเรียนที่เข้ามาดูผลสอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 84,000 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนผู้เข้าดู ผลสอบ 400 ครั้งต่อวินาที หรือ 24,000 ครั้งต่อนาที จึงทำให้ระบบช้าลง

  ดังนั้น สทศ. จึงปรับระบบโดยการให้เด็กทยอยเข้าดูผลได้เพียงครั้งละ 5,000 คน เพื่อไม่ให้ระบบช้า แต่ทำให้เด็กบางคนอาจจะต้องรอบ้าง และต่อมาเวลา 14.30 น. สทศ. เริ่มปรับระบบให้เด็กสามารถเข้าดูผลพร้อมกันได้มากขึ้นถึงครั้งละ 10,000 คน ทำให้ระบบคล่องตัวขึ้น ทั้งนี้สำหรับจำนวนนักเรียนที่สทศ. ประกาศผลป.6 จำนวน 9.3 แสนคน ,ม.3 จำนวน 9 แสนคน และม.6 จำนวน 3.7 แสนคน อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลเบื้องต้นการสอบโอเน็ตของนักเรียนม. 6 โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า คะแนนในแต่ละวิชาไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก

 ด้านน.ส.ธนัญญา   พิพิธวณิชการ  นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่าได้เข้าเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และเครือข่ายอื่นๆ ที่ประกาศผลสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ซึ่งสามารถดูได้ตามปกติ จนกระทั่งเวลา 9.00 น.ตามเวลาที่สทศ.นัดประกาศผล พบว่าเว็บไซต์ล่มทั้งหมด

 จนประมาณ 1 ชม.ผ่านไป เว็บไซต์จึงจะสามารถเข้าดูได้ปกติ อย่างไรก็ตาม สำหรับผลคะแนนโอเน็ตที่ประกาศ เท่าที่ตนได้สอบถามคะแนนจากเพื่อนๆ และคะแนนของตนเองนั้น พบว่า ส่วนใหญ่วิชาที่นักเรียนได้คะแนนน้อย คือ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ส่วนวิชาที่ได้คะแนนไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่าง 60-70 คะแนน ส่วนเพื่อนหัวกะทิของห้อง ในส่วนวิชาหลัก คงได้คะแนน 100 เต็ม

 นายรัชชพงษ์   ศิริฤกษ์อุดมพร นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า เวลา 9.00 -11.30 น.เว็บไซต์ของสทศ.และเว็บไซต์ที่ประกาศผลสอบโอเน็ตม.6 ล่มทั้งหมด เพราะลิงก์ของเว็บไซต์เครือข่ายเหล่านั้นต้องเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล เดียวกัน คือไปยังเว็บของสทศ. ดังนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ถ้าสทศ.จะส่งข้อมูลผลสอบโอเน็ตให้กับเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น ได้ช่วยประกาศผลโดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ สทศ. ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเว็บไซต์ล่มเมื่อเด็กจำนวนมากเข้าไปพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน และอยากฝากสทศ.ประกาสผลโอเน็ตก่อนเวลาประกาศ เพื่อลดปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างหนาแน่น

 ต่อมาเวลา 17.00 น.ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ ซึ่งใช้เวลากว่า 4 ชม. ว่าที่ประชุมได้พิจารณาโทษโอเน็ต นักเรียนชั้นม.6 ที่กระทำการทุจริตในวิชาสังคมศึกษา 2 ราย โดยปรับตกในวิชานั้น ส่วนนักเรียนที่ทำสัญลักษณ์ไว้บนอุปกรณ์การเรียนที่ประชุมยกประโยชน์ เพราะเห็นว่าไม่เจตนา และให้ประกาศผลให้กับเด็กคนดังกล่าว และกรณีผู้สมัครที่ทำผิดระเบียบการสอบ โดยเฉพาะม.6 จำนวน 511 รายเช่น นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง

  ซึ่งที่ประชุมมอบสทศ.กลับไปพิจารณาโทษเป็นรายบุคคลว่าการกระทำแต่ละกรณีเป็น ความเจตนาหรือไม่อย่างไร หากพบว่าทำผิดระเบียบโดยเจตนาก็ปรับตกในวิชานั้น แต่ถ้าไม่เจตนาก็ให้ทำหนังสือตักเตือนไปที่โรงเรียน คาดว่าจะสรุปผลภายในวันที่ 30 มี.ค. อย่างไรก็ตาม ปีนี้ที่พบนักเรียนทำผิดระเบียบจำนวนมาก เนื่องจากสทศ.มีการตรวจหลักฐานของผู้เข้าสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น
 
 ส่วน เรื่องการเสนอปรับเปลี่ยนการสอบโอเน็ต เด็กป.6 และ ม.3 สอบ 8 กลุ่มสาระวิชา โดยใช้วิธีการสุ่มสอบทุกคน แต่สอบคนละ 10% ของข้อสอบ ที่ประชุม เห็นว่า สทศ.ควรไปหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ และ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ ว่าประกาศเป็นนโยบายชัดเจนได้ หรือ ไม่ว่าต้องการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประโยชน์อย่างไร และให้มานำเสนอในการประชุมบอร์ดครั้งต่อไป

 

คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/