ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครแล้ว   

28 เมษายน 2557

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์  ( Endeavour Scholarships and Fellowships)ประจำปี 2558 (เพื่อไปศึกษาในปี 2558) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards)ซึ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

 

·        ทุนระดับบัณฑิตศึกษาและทุนเพื่อการวิจัย (Postgraduate and Postdoctoral Scholarshipsand Fellowships)

·        ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม(Vocational Education and Training Scholarships)

·        ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร  (Executive Fellowships)

 

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา มีคนไทยได้รับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ถึง 17 คน

 

นอกจากนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

 

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน2557อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.aei.gov.au/Endeavour

 

 

สื่อมวลชนติดต่อ

กอบัว เหล่ารุจิจินดา

เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ สถานทูตออสเตรเลีย

โทร02 344 6463 แฟกซ์ 02 344 6315 มือถือ081 810 2476

อีเมล์ [email protected]

เฟซบุ๊กสถานทูตออสเตรเลีย : www.facebook.com/australiainthailand