ข้อมูลชุดนี้ได้มาจาก ม.เกษตรศาสตร์นะครับ ข้อมูลของแต่ละสถาบันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ 

ว่า 3 คณะไหนเมื่อเข้าศึกษาแล้วมีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาสูงที่สุด !!

1. คณะศึกษาศาสตร์       สำเร็จการศึกษา  94.23%
2. คณะเศรษฐศาสตร์      สำเร็จการศึกษา 90.51%
3. คณะบริหารธุรกิจครับ  สำเร็จการศึกษา 89.95%

ต่อมาเข้าลองข้ามมาดูคณะ 3 อันดับแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษาน้อยที่สุดบ้าง
1. คณะวิทยาศาสตร์          สำเร็จการศึกษา  70.94%
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำเร็จการศึกษา 71.69%
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์     สำเร็จการศึกษา  76.78

สาเหตุที่ คนจบสายวิทย์น้อย ผมมองว่าอัตราการซิ่วไปเรียนคณะอื่นสูงนะครับ อาจจะยังหาตัวเองไม่พบ เรียนแล้วไม่ชอบเรียนยาก จริงไม่แปลกอะไรที่มีผู้สำเร็จการศึกษาน้อย ออกกลางทางสูง

โอกาสจบศึกษาศาสตร์สูงมาก  เดาว่าคนเลือกคณะนี้อาจจะอยากเป็นครูจริงๆมั้งครับ >.<