ครูที่ดี จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต!!!"การบ้านครั้งสุดท้าย ที่ไม่มีกำหนดส่ง" 
นี่คือการบ้านครั้งสุดท้ายที่ครูเขียนไว้บนกระดานดำทิ้งไว้ให้นักเรียน
ก่อนที่ครูคนนี้จะเสียชีวิตจากอาการป่วย

[จงเป็นคนที่มีความสุข]
ตอนที่พวกเธอกำลังจะส่งการบ
้าน 
ครูคิดว่า ครูคงอยู่บนสวรรค์แล้วล่ะ
พวกเธอห้ามรีบมารายงานครูนะ
 
ค่อยๆคิดค่อยๆทำการบ้านข้อน
ี้

จนกว่าตัวเธอเองจะพร้อม
ที่จะพูดออกไปว่า "ผมมีความสุขแล้วครับครู" 
ครูจะรอพวกเธอจนถึงวันนั้นน


"ครู" สำหรับผมเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ ครูเป็นผู้ให้
ครูเป็นผู้สร้างอนาคต สร้างเด็กให้เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ
ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้
และผมขอสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดียิ่งๆขึ้นไป

กตัญญูรู้คุณ "ครู" นะครับ ผมรับรองชีวิตคุณจะเจริญ
JapanSalaryman

Credit  https://www.facebook.com/photo.php?