มหาวิทยาลัยไวกาโต(University of Waikato)ในแฮมิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศในเอเซีย 1 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือกว่า 26 ล้านบาท พร้อมกับพบตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ภายในงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 2014 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2557 

โดยทุนการศึกษา University of Waikato Excellence Scholarship for Asia พร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตร pre-degree (ปรับพื้นฐาน) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นทุนละไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์แก่นักศึกษาจาก 12 ประเทศในเอเชีย ซึ่งได้แก่ อินเดีย,จีน,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,เวียดนาม,ฮ่องกง,สิงคโปร์, ไทย,ไต้หวัน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ 
  
  "ซีนา จาลิล"ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่าการศึกษานิวซีแลนด์มีความยินดีที่ได้ประสานความร่วมมือกับทุนการศึกษา University of Waikato Excellence Scholarship for Asia ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาจำนวนมากจากประเทศในเอเชียมีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

    
"มหาวิทยาลัยไวกาโตติดอันดับที่ 44 ในรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของ Times Higher Education Top 100 ′Under 50′ โดยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ การศึกษา,ภาษาสมัยใหม่เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐมิติ (Econometrics)กฎหมาย,วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ"
   
 "โดยจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือการส่งเสริมแนวความคิดใหม่ๆ เส้นทางสู่อาชีพที่มีคุณภาพ และการใช้ชีวิตอย่างร่าเริงสดใสของนักศึกษาท่ามกลางบรรยากาศเกาะเหนือที่สวยงามของนิวซีแลนด์"
   
ทุนการศึกษา University of Waikato Excellence Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ มีความตั้งใจที่จะเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปีหน้า และรับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชา ขณะนี้เปิดรับผู้สนใจสมัครรับทุนแล้ว 
    
ท่านผู้ใดสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.waikato.ac.nz/go/asia หรือwww.studyinnewzealand.com

UniGang ผมได้เข้าไปตาม link หาระเบียบการเบื้องต้น 

จาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์