มาเข้าร่วมงาน Dutch Placement Day และพบกับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหลาย สถานที่จัดงาน: Novotel Siam Square  library room วันที่ : 30 ตุลาคม 2014  เวลา: 14:00 – 19:00 กรุณาลงทะเบียนที่  กรุณาลงทะเบียนผ่าน [email protected] หรือ โทร 02- 252 6088  * เข้าชมฟรี 

 พบกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน Dutch Placement Day และ OCSC Fair

 

Fontys University of Applied Sciences         Fontys                                                                                                                                   

เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ยู่ในเมือง Venlo และ Eindhoven ทางใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์    เด่นด้าน วิศวกรรม ไอซีที  ศิลปะ และ  การบริหารจัดการธุรกิจ    Website: www.fontys.edu

Groningen University   

Groningenเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่เก่าแก่และอยู่มา 400 ปีแล้ว  มหาวิทยาลัยนี้ อยู่ในเมือง Groningen ทางเหนือสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์     มหาวิทยาลัยนี้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับโลก  และ มีชื่อเสียงด้าน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์  สุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี และอีกมากมาย       Website: www.rug.nl

 

Hanze University of Applied Sciences   hanze

เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาลตร์ประยุกต์ที่ยู่ในเมือง Groningen  เหนือสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์     มหาวิทยาลัยนี้เก่งด้าน บริหารธุรกิจ MBA การเงิน วิศวกรรม นิเทศศาสตร์ และศิลปะศาสตร์

Website: https://www.hanze.nl/EN/about-us

 

Rotterdam Business School      rotterdamRBs

เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ยู่เมือง Rotterdam เมืองการค้า ที่มีท่าเรือใหญ่ที่สุดในยุโรปและเคยเป็นของโลก มหาวิทยาลัยนี้ เด่นด้าน โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ การเงิน ผู้ประกอบการและให้คำปรึกษา Website:http://www.rotterdamuas.com/about/organisation/rotterdam-business-school

 

Stenden University of Applied Sciences  

stenden    

เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ยู่เมือง Leeuwarden  เหนือสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์   มหาวิทยาลัยนี้  เชี่ยวชาญด้าน การโรงแรม  การท่องเที่ยว  บริหารธุรกิจ และ การจัดการ อีแฝนต์

Website: www.stenden.com/en

 

The Hague University of Applied Sciences 

The Hagueเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสต์ประยุกต์ที่ยู่ ณ กรุงเฮก จุดเด่นของเมืองนี้ก็คือศาลโลก และที่นั่งของรัฐสภา  กระทรวง  และ สถานทูตต่างๆ                                                                                                

มหาวิทยาลัยนี้เด่นด้าน การบริหารธุรกิจ MBA การเงิน  นิเทศศาสตร์  กระบวนการและเทคโนโลยีด้านอาหาร  วิศวกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม การจัดการสาธารณะ  ศึกษาด้านยุโรป และอีกมากมาย

Website:  http://www.thehagueuniversity.com

 

TIAS Business School   

  TIAS  เป็น Business school ด้านธุรกิจและสังคม ที่ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยดัง  มหาวิทยาลัย Tilburg และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Eindhoven TiasNimbas มีชื่อเสียงด้าน MBA การบริหารธุรกิจ การเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                              

Website:  http://www.tias.edu

 

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences  

van hall    เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่อยู่เมือง Leeuwarden และ Wageningen  ศูนย์กลางของประเทศเนเธอร์แลนด์    หลักสูตรของ VHL มุ่งด้าน   วิทยาศาสตร์การจัดการน้ำและที่ดิน  สิ่งแวดล้อม พลังงานที่ยั่งยืน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร(นม) และสวัสดิภาพสัตว์ 

Website: www.vhluniversity.com

 

Wageningen University  WUr

เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิจัยเกษตรที่เก่าแก่และอยู่ยาวนานมหาวิทยาลัยนี้ยู่เมือง Wageningen ศูนย์กลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการทำงานร่วมกันศูนย์การวิจัย Foodvalley (นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหาร) มหาวิทยาลัย Wageningen ถูกจัดให้ติดอยู่ในระดับโลก  และมีชื่อเสียงด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารและนม  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน

Website: https://www.wageningenur.nl/en.htm