วันที่ 20 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดรับสมัครภาคพิเศษ ครั้งที่ 2

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  (หลักสูตร 4  ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2553  ครั้งที่  2

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  (หลักสูตร 4 ปี)  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา  2553  (ครั้งที่ 2)  การรับนิสิตภาคพิเศษในปีการศึกษานี้  นักเรียนสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า
2.  มีความประพฤติเรียบร้อย
3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  มีผลคะแนน O-NET

 

รายละเอียด    http://news.buu.ac.th/attachments/708_piset53r2.pdf

สมัคร   http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php

 

แถมท้าย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป(ต่อเนื่อง)

29816

เข้าชม

9

ตอบกลับ

มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดรับสมัครภาคพิเศษ ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อ 26/04/2553 10:26 | 0

อยากสมัครนิติเเต่ต้องเรียนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เหรอ ??

โพสต์เมื่อ 26/04/2553 20:14 | 0

วันปกติ นะครับ

โพสต์เมื่อ 27/04/2553 11:36 | 0

รบกวนถามเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียนด้วยครบ ประมาณเท่าไร

โพสต์เมื่อ 27/04/2553 11:40 | 0

คือผมสนใจเป็นอย่างมากกลัว 4 อันดับหลุด

โพสต์เมื่อ 28/04/2553 09:34 | 0

ภาคพิเศษเป็นไงหรอครับ

ต่างจากภาคปกติไหมอ่ะ

ภาคพิเศษต้องเรียนเฉพราะ เสา-อาทิต ป่าว ครับ

โพสต์เมื่อ 03/05/2553 22:36 | 0

พีกล้าค่ะ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จบมาทำงานอะไรมั้งค่ะ

ขอบคุณค่ะSmile

โพสต์เมื่อ 04/05/2553 21:30 | 0

ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 400 บาท

ภาคปกติ หน่วยกิตละ 100 บาท

ส่วนค่าธรรมเนียมภาคพิเศษก้อแพงกว่าภาคปกติ

โพสต์เมื่อ 04/05/2553 21:32 | 0

ภาคพิเศษ

จันทร์-ศุกร์ เรียนช่วงประมาณ  17.00 น. ถึงประมาณ 20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

โพสต์เมื่อ 15/09/2553 14:53 | 0

มะหร่ายจาเปิดรับสมัคร ป.ตรีต่อเนื่องคัฟ

abac