ผลสำรวจ 57 ม.ธรรมศาสตร์ โอกาสได้งานทำ 97.92 % และ เงินเดือน 23,792 ต่อเดือน

ข้อมูลชุดนี้จัดทำโดย กองแผนงาน ม.ธรรมศาสตร์จ้า คณะเป็นผู้เก็บแบบสอบถามภาวะการมีงานจากบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2555 ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สิงหาคม 2556  และได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเรื่อยๆ  เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม นั่นคือจนถึง เดือนสิงหาคม57 ในที่สุดข้อมูลก็ออกมาตามนี้ 

ข้อมูล ปี 55 http://www.unigang.com/Article/13730

- คณะที่ได้เงินเดือนสูงสุดคือ แพทย์,ทันตะ โดยมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 52000 บาทต่อเดือน !!!

- สายวิทย์ไม่คิดเลยว่า ฟิสิกส์อิเล็กทรนิค สาขาไม่เป็นที่นิยม โอ้แต่รายได้นี่ดีนะครับ / แต่พอเป็นสาขาฟิสิกส์ นี่ เงินเดือนน้อยเหมือนเดิม T__T

- สายภาษาญี่ปุ่น ถือว่าสุดยอด รายได้สูงถึง 33000 บาท