สทศ.ไม่รอแล้ว  ศธ.จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้หรือไม่  เตรียมปรับข้อสอบโอเน็ต  ป.6  และ  ม.3  เหลือฉบับสั้นสอบบางข้อ  เริ่มทันทีปี  54  นี้  ส่วน  ม.6  ยังสอบครบเหมือนเดิม  ด้าน  "ชินวรณ์"  สั่งด่วนหาข้อยุติ
     ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (ผอ.สทศ.)  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ  นี้  ตนได้รายงานที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)  ถึงเรื่อง  สทศ.จะปรับรูปแบบการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตในปี  2554  ของนักเรียน  ป.6  และ  ม.3  โดย  สทศ.จะจัดสอบโอเน็ต  ฉบับสั้นแต่ครอบคลุมทุกมาตรฐานการเรียนรู้  คลุมทุกกลุ่มสาระ  แต่ยังเน้นรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายเหมือนเดิม  และจัดสอบให้กับนักเรียนทุกคนทุกสังกัด  คือนักเรียนจะทำข้อสอบลดลง  หรือสอบในวิชาต่างๆ  เพียงบางข้อเท่านั้น  ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดสอบลงได้มาก  ส่วนการจัดสอบโอเน็ตของนักเรียน  ม.6  จะยังคงสอบเหมือนเดิม  เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.)  ยังต้องการนำคะแนนไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น
     ส่วนเหตุผลที่   สทศ.ต้องปรับรูปแบบการจัดสอบ   O-NET  ของนักเรียน  ป.6  และ    ม.3  เนื่องจากที่ผ่านมา  สทศ.เคยประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ให้โรงเรียนในสังกัดนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการส อน  นำไปเป็นผลการจบการศึกษา   หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในชั้น   ม.1   และ  ม.4  แต่โรงเรียนต่างๆ  ยังนำผลดังกล่าวไปใช้น้อยมาก  ดังนั้น  สทศ.ไม่จำเป็นจะต้องให้นักเรียนทำข้อสอบทุกข้อและเสียงจำนวนมากอีกต่อไป
     ด้านนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.)  กล่าวว่า  ตนจึงได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปหารือกัน  เพื่อหาข้อ ยุติให้ได้ภายในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  ว่าจะสามารถนำคะแนนโอเน็ตไปใช้อย่างไร

 

Credit   http://www.thaipost.net/news/040510/21691