วิธีการตัดช้อยส์ ระดับ Intermediate (รู้ไว้ใช่ว่า แต่อ่านหนังสือสอบจะดีกว่า)

มีคนถามๆประมาณว่า ที่มาของการมั่วมันมายังไง ทดสอบจากอะไร 
คือสมัยก่อนที่มีเอนทรานส์ แบบสอบครั้งเดียววัดดวงกันไปเลย ผมเคยสอบไปหลายครั้ง (ก็สอบเทียบม.ต้นแล้วต่อสอบเทียบม.ปลาย) 
ก่อนไปสอบ ก็ต้องเตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือและทำโจทย์

สมัยนั้นผมสอบ 6 วิชา เลข ฟิสิกส์ เคมี ชีว อังกฤษ ภาษาไทย/สังคม
ตั้งแต่ตอน ม. 5 ตะลุยทำโจทย์ย้อนหลัง 20 ปี (ยกเว้นเลข ... ไม่ไหวจริงๆ เกลียดมาก) 
และทำโจทย์ที่มีขายตามที่ต่างๆ ประเภทโจทย์เซ็ทละร้อยข้อของบ้านวิชาการพวกนั้นอีกหลายเล่ม 
พบว่าส่วนมาก ไม่ว่าจะข้อสอบเอ็นท์ หรือโจทย์ทำเอง ต่างมักจะเกลี่ยข้อที่ถูกในสัดส่วนเท่าๆกันเสมอ

เวลาทำโจทย์ ปกติจะทำ 6 วิชา จากนั้นคิดคะแนนแบบไม่มั่ว ซึ่งมักจะผ่านแบบเฉียดฉิวเสมอ
เลยเป็นที่มาของการมั่วแบบหาหลักการ เป็นหลักแบบBasic

หลักแบบIntermediate คือการให้น้ำหนักกับชนิดวิชาที่สอบ ร่วมกับโจทย์นั้นๆ

เช่น 
วิชาชีววิทยา สังคม ภาษาไทย โจทย์ในแนวข้อใดถูกที่สุด ข้อใดผิดที่สุด มักจะตอบ ค. หรือ ง. 
สอบรด. คำตอบที่ครูฝึกบอกแบบOff record มักถูกต้อง
เลข พวกintegrate differential คำตอบ 0 และ 1 มักผิด 
คำตอบที่ความยาวสั้นที่สุด มักผิด 
ในวิชากลุ่มคำนวณ ถ้าช้อยข้อนึง เป็นจำนวนเต็มไม่มีทศนิยม ขณะที่ตัวที่เหลือมีทศนิยม ข้อนั้นผิด (และในทางกลับกัน มีทศนิยมข้อเดียว ข้อนั้นมักผิด)
ถ้าเราทำโจทย์เลขหรือฟิสิกส์แล้วใช้ตัวแปรไม่ครบ แต่ได้คำตอบตรง ให้ระลึกไว้ว่านั่นมักจะเป็นคำตอบหลอก 
โจทย์ภาษาอังกฤษ ช้อยส์ืที่ดูบ้านมากๆ หรืออลังการมากๆ มักจะผิด (ผมไม่ค่อยมีหลักของโจทย์อังกฤษระดับมัธยมและอุดมศึกษา เพราะสมัยนั้นส่วนมากทำได้ 90%ขึ้นตลอด เลยจับหลักไม่ได้) 
วิชาทางสายภาษาและสังคมศาสตร์ ช้อยส์ที่บอกว่า ถูกทุกข้อ มีโอกาสถูกสูง 
วิชาทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณ ช้อยส์ที่บอกว่าถูกทุกข้อ มีโอกาสผิดสูง

เอาหลักพวกนี้ไปลงน้ำหนักตอนคำนวณว่าจะกาช้อยอะไร จะOptimizedคะแนนที่มั่วให้สูงไปอีก

...
เมื่อทราบหลักการแล้ว
แนะนำแบบเดิมครับ 
เอาเวลาหัดพวกนี้ไปอ่านหนังสือท่านจะได้ประโยชน์มากกว่า

By หมอแมว