hippie_new 

อยากบอกน้องๆ ปี 54 ค่ะ

เกี่ยวกับแนวข้อสอบ มศว.  นวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะ

สอบตรงนะค่ะ

แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์

ให้น้องๆอ่านพื้นฐานมาเยอะๆ

ให้แน่นๆ

พวกโปรแกรมต่างๆ

บิดาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์เป็นมาอย่างไร

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

LAN = ?

WAN = ?

DOMAINNAME = ?

เท่าที่พี่พอจะจำได้นะค่ะ

น้องๆควรไปหาข้อมูลมาศึกษาให้มากกว่าที่พี่บอกนะ

ไม่ต้องลงลึกมาก

แต่ขอให้แม่น

พี่อยากจะแนะนำหนังสืออ่ะนะ

ให้น้องหาพวกหนังสือ ด้านไอที ค่ะ

มีประโยชน์มากๆนะค่ะ

ขอให้น้องๆ ปี 54 โชคดีนะค่ะ

 

http://www.unigang.com