วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ศอ.บต.คัด นร.รับ 500 ทุน

ศอ.บต. รับสมัครนักเรียนรับทุนโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน

ด่วน! ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วครับ อ่านรายละเอียดได้เลยครับ

เลื่อนประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553 จากวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. โปรดติดตามทางเวปไซต์นี้ http://www.entrance.psu.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร 2. แบบสอบถาม (ส่งพร้อมใบสมัคร)

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2553 ณ ลานตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยจะคัดเลือกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและประกาศรายชื่อ 31 พฤษภาคม โครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปี 2554 รวม 5 รุ่นๆละ 500 คน มีเป้าหมายการรับสมัครเยาวชนที่ จบ ม. 6 หรือเทียบเท่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีที่เรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ปีละ 500 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจาก สกอ. เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 10 เดือน ตลอดหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนที่นั่งเรียนพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จากการดำเนินโครงการ 3 รุ่นที่ผ่านมา (ปี 2550-2552) มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกจำนวน 1,029 คน

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจำปีการศึกษา 2553 จากทุกระบบการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกจะใช้ผลคะแนนสอบ O-NET, Gat, PAT เป็นเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนเป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th หรือสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต.โทร 0 7320 3883

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับ 142

ปรับปรุง 20 เมษายน 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร 2. แบบสอบถาม (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ไปค้นมาจนเจอเว็บที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรงครับ http://www.studentdev.mua.go.th ไว้ถ้ามีอัพเดทอะไรเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ

Credit : meedee.net

57683

เข้าชม

7

ตอบกลับ

ศอ.บต.คัด นร.รับ 500 ทุน

โพสต์เมื่อ 27/04/2554 23:15 | 0
พี่กล้าครับของปี54 ละ
โพสต์เมื่อ 27/04/2554 23:29 | 0

ของปั 54 มีนะครับ

โพสต์เมื่อ 06/04/2555 19:09 | 1
แล้วปี 55 มีป่าว หนูอยากได้ทุนนี้เพราะยังไม่มีที่เรียนเลยค่ะ ช่วยตอปให้ด้วยนะค่ะ ได้โปรด
โพสต์เมื่อ 17/04/2556 07:11 | 1
พี่กล้า ฮะ ไม่ทราบว่า ของปี 56 ทุนนี้จะมีอีกหรือเปล่าครับ
โพสต์เมื่อ 17/04/2556 19:04 | 1
พี่กล้าค่ะ ทุนศอบต ปี56 เปิดรับสมัครเดือนไหนค่ะ
โพสต์เมื่อ 29/09/2556 09:14 | 0
ของ 56 มีรึป่าวค้ะ
โพสต์เมื่อ 29/09/2556 09:14 | 0
ของ 56 มีรึป่าวค้ะ

ความคิดเห็น

P.Kla 29/09/2556 09:41

น่าจะมีนะครับแต่รอก่อน
abac