วิศวกรต่างชาติเก่งกว่าวิศวกรไทยจริงหรือ ?

        โครงการขนาดใหญ่หรือ Mega Project ยังใช้บริษัทวิศวกรจากต่างประเทศ ส่วนบริษัทวิศวกรไทย

เป็นเพียงผู้สนับสนุนการทำงาน ทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินในการว่าจ้างวิศวกรจากต่างประเทศ

ปีละหลายพันล้านบาท โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเป็นโครงการที่งานออกแบบส่วนใหญ่ดำเนินการ

โดยวิศวกรจากต่างประเทศ ในขณะที่โครงการสนามบินสุวรรณภูมิกำลังมีปัญหามากมาย ไม่มีวิศวกร

ต่างชาติที่เป็นผู้ออกแบบแม้แต่คนเดียวออกมาแก้ปัญหา และทิ้งให้วิศวกรไทยที่เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วม

ต้องออกมาชี้แจงและแก้ปัญหากันเอง ยังความเสียหายกับโครงการเป็นมูลค่ามหาศาล ถึงกระนั้น

ในกรณีทางวิ่งของเครื่องบินที่มีปัญหาก็ยังมีคนเสนอให้จ้างวิศวกรต่างชาติมาทำการศึกษาอีก

นับเป็นการตบหน้าวิศวกรไทยว่าไม่น่าเชื่อถือ…ไม่มีน้ำยาสูตรสำเร็จในการเสนองานโครงการขนาดใหญ่

ในยุคที่ผ่านมา บริษัทวิศวกรไทยจะต้องหาบริษัทวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามาร่วมเสมอ

จึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ส่วนเมื่อได้งานมาแล้ว คนที่ลงมือทำงานจริงก็คือคนไทย

 

วิศวกรไทยสามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้หรือหรือไม่ ?

คนที่เดินทางไปประเทศมาเลเซียมักจะรู้สึกว่าถนนที่นั่นมาตรฐานสูงกว่าประเทศไทย หารู้ไม่ว่า

บริษัทอิตาเลี่ยนไทยเป็นคนแรกที่เข้าไปสร้างถนนที่นั่นบริษัทอย่างอิตาเลี่ยนไทยและ ช การช่าง

กำลังสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศลาว ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีความชำนาญ งานต้องได้มาตรฐาน

เพราะเขื่อนแต่ละเขื่อนต้องรับน้ำมหาศาลและมีอายุยาวนาน หลังจากโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน

การสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ การสร้างอุโมงค์สายไฟฟ้าแรงสูง ในปัจจุบัน บริษัทไทยมีความสามารถ

ในงานเจาะอุโมงค์ ซึ่งเคยเป็นงานที่นับว่ายากลักษณะหนึ่งในสมัยที่สร้างอาคารใบหยก 2

ก็นับว่าเป็นอาคารที่เป็น โครงสร้างคอนกรีตที่สูงที่สุดในโลก อาคารสเตเดียมหัวหมากก็เป็นอาคาร

ที่มีโครงสร้างหลังคาคอนกรีตที่เป็นความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีตัวอย่าง

อาคารอนุรักษ์พลังงานที่เป็นแนวหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของสิงค์โปร์

กฟผ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลกรายหนึ่ง จนคนไทยมองเห็นการมีไฟฟ้าใช้

เป็นเรื่องปกติในขณะที่แม้กระทั่งสหรัฐ คานาดา และยุโรป ล้วนแล้วแต่เคยประสบวิกฤติและเกิด Black Out

มาแล้วแต่ประเทศไทยมีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูง จึงไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว และยังเป็นผู้ที่เข้าไปช่วย

การไฟฟ้าในประเทศซูดานและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร  ในปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวงยังถูกเชิญ

ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร

 

ความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมของไทย

บริษัทวิศวกรรมไทยมีความชำนาญในหลายด้าน เช่น ระบบโครงสร้าง Post Tension ที่วิศวกรไทยได้พัฒนา

มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำของการก่อสร้างด้วยระบบนี้ในโลก วิศวกรไทยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง

ระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปทั้งงานอาคาร งานถนนยกระดับ และสะพาน วิศวกรรมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า

บริษัทวิศวกรไทยได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก โครงการผลิตไฟฟ้า

ณ จุดใช้งานในประเทศไทย ก็มีระบบที่พัฒนาก้าวหน้ากว่าประเทศมาเลเซีย ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตไฟฟ้าไทยก็ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

ซึ่งก้าวหน้ากว่าหลายประเทศในโลก การก่อสร้างโครงการประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน

คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในประเทศไทย มีระบบการก่อสร้างที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

หลายอาคารมีมาตรฐานที่สูงกว่าประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ในยุคที่ผ่านมาอย่างฮ่องกงและสิงค์โปร์ จนมีผู้มาขอเยี่ยมชมโครงการเหล่านี้เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างใน

การพัฒนาในต่างประเทศ เช่น จีน ตะวันออกกลาง ปากีสถาน และบังกลาเทศถึงวันนี้ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่

อย่างซีคอนหรือฟิวเจอร์ พาร์คก็ยังเป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีระบบงานด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย

กว่าศูนย์การค้าส่วนใหญ่ในโลก วิศวกรไทยยังมีชื่อเสียงสำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัย

ห้องป้องกันการติดเชื้อ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต

วิศวกรไทยยังจะขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องพลังงานชีวภาพ การบำบัดน้ำ และการแปรสภาพขยะอีกด้วย

 

วิศวกรไทยเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ?

จีน เป็นประเทศที่มีการพัฒนาและเติบโตมาก โดยที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่ใช้วิศวกรจากต่างประเทศเช่นกัน

แต่เพียงในเวลาไม่กี่ปีจีนพัฒนาวิศวกรจีนจนวันนี้มีความสามารถในระดับสากล การใช้วิศวกรต่างชาติในช่วงแรก

ก็พบปัญหาที่ขาดคนรับผิดชอบเช่นกัน เนื่องจากจีนยังมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดต่อไป วันนี้จีนไม่ได้หลงไหล

วิศวกรฝรั่งอีกต่อไป สำหรับวิศวกรไทย ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและมีการติดต่อให้เข้าไปทำงานออกแบบใน

ประเทศจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรฐานของอาคารประเภทโรงแรมสำนักงาน และศูนย์การค้าในประเทศไทย

ในปัจจุบันนับว่าเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ตะวันออกกลาง วิศวกรไทยได้ทำงานในประเทศซาอุดิอาราเบียจนเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

จนกระทั่งต้องสะดุดลงเนื่องจากกรณีเพชรซาอุบริษัทวิศวกรไทยภายใต้ FEDCON

ได้มีบทบาทสำคัญในโครงการกาตาร์ เอเชี่ยนเกมส์ 2006 และในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจนมีบริษัทวิศวกรไทย

ที่รับงานในประเทศกาตาร์เพิ่มมากขึ้นทั้งงานออกแบบและงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัทวิศวกรไทยยังทำงาน

ออกแบบและก่อสร้างในดูไบ ทั้งการออกแบบก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน

รวมทั้งงานในอบูดาบีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้พัฒนาโครงการในตะวันออกกลางต่างพอใจผลงานของ

บริษัทวิศวกรไทย เนื่องจากคุณภาพงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล ทำงานจริง รับผิดชอบงาน

คบง่ายและจริงใจตามนิสัยคนไทย

ประเทศอื่นๆ บริษัทวิศวกรไทยยังมีโอกาสขยายงานในประเทศต่างๆ เช่น เวียตนาม

ปากีสถาน บังกลาเทศ จอร์แดน และประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงอีกมาก

 

 

Credit  civilgear