"ครูแต๋ว" เริ่มอาชีพครูครั้งแรกตั้งแต่ "แตกเนื้อสาว" เดินเข้า-ออก ร.ร.โสมาภานุสสรณ์ เพื่อช่วยงานสอนหนังสือของครอบครัว "โสมาภา" ซึ่งนำโดย พันโทสมพงศ์ นางวรรณศิริ นายสมพร และนายสมเกียรติ แสงจันทร์ บรรพบุรุษผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ต่อมารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้พระราชทานนามสกุลให้เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล "โสมาภา" ซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่า "แสงจันทร์"

 จาก "แม่พิมพ์" สวยใสเมื่อวันวาน พกดีกรีปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับเชิญไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ แต่ไม่ลืมช่วยงานสอนหนังสือให้ "น้าชาย" อาจารย์สมเกียรติ โสมาภา" ณ วันนี้ของ "ครูแต๋ว" เจริญก้าวหน้าเป็นถึง "ผู้บริหารโสมาภา" แต่ทุกครั้งที่ว่างเว้นจากภาระกิจงาน "บริหาร" ก็มักจะสวมบทเป็น "แม่ไก่" ทำหน้าที่เป็น "ครูสอนครู" เริ่มด้วยการถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตใจเด็กให้แก่ครู 110 ชีวิตของ "โสมาภา" ด้วยหวังว่าคุณครูคุณภาพเหล่านี้จะเป็นครูที่ดีอบรมสั่งสอน "ลูกศิษย์" อีก 1,600 ชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้

 "เวลาคุณครูพูดสื่อสารกับเด็กควรเอาหัวใจพูด เปล่งเสียงสุภาพอ่อนโยนออกมาทางปาก ประสานสายตากับลูกศิษย์ ด้วยแววตาอ่อนโยน เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา อย่าลืมว่าลูกศิษย์เป็นทั้งลูก เป็นทั้งศิษย์ พ่อแม่รักลูกอย่างไร ความรัก ความเมตตาที่คุณครูมอบให้แก่ลูกศิษย์ ต้องเพิ่มทวีคูณ ให้เด็กเกิดความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ เมื่อครูเป็นที่รักของเด็ก กำแพงต่อต้านจะหายไป เด็กจะสนใจการเรียนมากขึ้น"

 บนถนนเส้นทางวิชาชีพครู แน่นอนว่า "ครูแต๋ว" ก็เหมือนคุณครูท่านอื่นๆ ย่อมต้องมีความท้อแท้บ้าง แต่ไม่ท้อถอย "เพราะวิชาชีพครู เป็นสุดยอดวิชาชีพที่มีเกียรติน่าภาคภูมิใจ เป็นอาชีพที่คนให้ความรัก ความศรัทธา ไปทางไหนก็มีคนเข้ามาทักทายและให้เกียรติ เพราะฉะนั้นคำว่าคุณครูนอกจากอยู่ในหัวใจแล้ว ต้องอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดีด้วย"

 เมื่อเด็กเกิดความไว้วางใจบทเรียนในวิชาใดๆ ก็จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือ เหนืออื่นใด "ครู" ควรให้เกียรติเด็ก รับฟังเด็ก ทุกวิชาที่สอนควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับม.ปลาย ไม่ใช้อารมณ์ ไม่พูดจาส่อเสียด หรือวางตัวไม่เหมาะสม เพราะร้อยพันคำพูดที่เด็กซึมซับยังไม่เท่ากับเด็กดู "ตัวอย่าง" ของครูที่ปรากฏต่อสายตาของเด็ก

 ครูที่ดีต้องมีเหตุผล ต้องเรียนรู้เท่าทันโลก ทันเด็ก เปิดใจให้กว้าง เพราะในบางครั้งคำพูดอันใสซื่อของเด็กๆ ก็เป็น "ครูที่ดี" ของคนเป็นครูได้เหมือนกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและศิษย์จึงเป็นเรื่องที่พึงกระทำ เพราะจะทำให้ครูรู้ว่าเด็กกำลังคิดอะไร และรับในสิ่งที่ครูได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ได้มากน้อยแค่ไหน แม้คุณครูยุคนี้โชคดีมีตัวช่วยในการสอนมากกว่าครูสมัยเมื่อ 40 ปีก่อน

 "ความรู้ที่ป้อนให้ศิษย์เพียงอย่างเดียวไม่พอ ที่โสมาภาฯ สอนเรื่องจิต ให้เด็กทุกคนนั่งสมาธิก่อนเข้าสู่บทเรียน 3-5 นาที เมื่อจิตนิ่งสงบจะเกิดปัญญา เพราะโมเดลการศึกษาของที่นี่มุ่งทักษะ 6 ด้าน คือ ร่างกายแข็งแรง สติปัญญาดี อารมณ์ดี วินัยดี  วิชาการเข้มแข็ง และที่สำคัญมีคุณธรรม"

 กับรางวัล "ต้นแบบครูดีศรีแผ่นดิน" ประจำปี 2552 อีกหนึ่งกำลังใจของครูแต๋ว "แต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลใดๆ คือการเป็นครูสอนหนังสือ เหมือนกับการทำงานบุญ ไม่มีงานบุญที่ไหนยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการสร้างคน ให้เขาเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม"

Credit : http://www.komchadluek.net/