ด้วยรัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ รัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2015/2016

 รับสมัครภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2558

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/