แจกข้อสอบ และเฉลย gat-pat กรกฎาคม 52 มาโหลดได้เลย

ข้อสอบ และเฉลย  เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552

GAT
- ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
- ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2

PAT
- ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
- ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
- ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
- ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
- ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
- ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
- ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
- ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
- ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
- ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
- ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

เฉลย

เฉลย Gat เชื่อมโยง     

เฉลย Gat Eng

เฉลย Pat1 อย่างละเอียด              Credit teacherooh.com

เฉลย Pat2                                Credit http://forum.2dual.com

เฉลย Pat2 เคมี เป็น vdo

เฉลย Pat 3                                 Credit http://forum.02dual.com

เฉลย Pat 4                                Credit http://forum.02dual.com

เฉลย Pat 5                               Credit http://forum.02dual.com

เฉลย Pat 6                                Credit http://forum.02dual.com

เฉลย Pat 7.4 จีน                       Credit คุณมี่ อรพิณ โชคพัฒนาพงศ์ teacherooh.com

เฉลยฉบับจริง ของ สทศจ้า ครบทุกวิชา   ^ ^