แนะน้อง เตรียมพร้อม รับตรง โควตา 2554

1 ขอกล่าวโดยรวม ทุกมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีการสอบตรง  ให้น้องถ้าใครอ่านไม่ทัน ให้เน้น ไปที่ ม 4-5 เป็นสำคัญ เพราะ เนื้อหาม6 จะออกบ้างแต่ไม่ยาก ( ยังไงก็ควรอ่านไปให้ครบ )

2  ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็อยากให้ลองสอบหลายที่เพื่อเก็บประสบการณ์ และจะได้รู้ตัวเองว่าพลาดตรงไหนบ้าง

3 เดือนที่ จะเริ่มสมัครส่วนใหญ่จะเริ่มกัน เดือน สิงหาคม  ( ปล บางมหาวิทยาลัยก็ก่อนนะ )

4 ปีนี้จะพยายามทำบทความแนะแนวการทำข้อสอบตรง ออกมา  (.... )

 

..................

 

จุฬาฯ 


ระเบียบการออกมาแล้วจ้า  http://www.admissions.chula.ac.th/add54.html 
แนะนำให้อ่านในนี้ เพิ่มเติม  จับประเด็น รับตรงจุฬาฯ 2554
คะแนนสูงสุดต่ำสุด  รับตรงปกติ 2553  http://pics.unigang.com/all//620.pdf

 

 

มธ


ปี 53 มีการใช้ คะแนน gat-pat รอบเดือนตุลาคม บางส่วนในการคิดคะแนนพิจารณา ปีนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้น  แต่ก็ต้องสอบตรงด้วย  ข้อสอบความถนัดของ มธ กับ มศว จะคล้ายกันมาก  ลองอ่านรายละเอียด ของปีก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัว   http://pics.unigang.com/quota/48.pdf

แนวข้อสอบ ค้นหาได้ในคลังข้อสอบเลยนะครับ

 


มศว

ปี 53 รับ 2500  มีคนสมัครประมาณ  ……  4  หมื่นคน   สำหรับข้อสอบที่ ออกลองเข้าไปอ่านที่  http://www.unigang.com/Article/309   แต่เดียวผมจะทำรวมข้อสอบเก่าของปีก่อนมาให้ขอเวลา สักครู่

 

ตัวอย่างระเบียบการปีก่อน  http://pics.unigang.com/all//937.pdf

 มหิดล

โควตาหลักที่คนสมัครเยอะ คือ โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ รับ ม6 จากทั่วประเทศ  เดือนสอบประมาณ พย ผู้สมัครปีก่อน   25000 คน   http://www.unigang.com/Article/447  

แนะแนวข้อสอบ ตรง มหิดล  http://www.unigang.com/Article/410
หรือไม่ก็  แนะนำ การทำข้อสอบความถนัดวิชาชีพและการสัมภาษณ์ พยาบาล มหิดล

แนวข้อสอบจาก ปี 53 จากที่พี่พี่ ไปสอบกัน แนะนำ การทำข้อสอบความถนัดวิชาชีพและการสัมภาษณ์ พยาบาล มหิดล

 

 


ศิลปากร

ขอแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1 รับแยกตามคณะ เช่น วิศวะ โบราณ สถาปัตย์ มันฑณศืลป์ เภสัช ICT อักษร อันนี้จะรับตามแต่ละคณะกำหนดนะครับ  โดยบางคณะอาจจะเริ่มสมัคร ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม สิงหาคม เช่น วิศวะ มันฑณศืลป์

วิศวะ  -  เดือนมิถุนายนนี้ระเบียบการน่าจะออกแล้ว มีทั้งใช้ gat-pat และก็สอบตรง
มัณฑนศิลป์ -  สมัครสิงหา-กันยา


2  รับโควตา 28 จังหวัดภาคกลาง  ไม่รวมกทมนะครับ  รับหลายพันคนจากโครงการนี้โดยเน้นสอบเข้าครับ  ตัวอย่าง ปี 53   

จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี

คณะวิชา จำนวนรับ/คน

3.1 คณะอักษรศาสตร์ 300
3.2 คณะศึกษาศาสตร์ 125
3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 300
3.4 คณะเภสัชศาสตร์ 20
3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 140
3.6 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 200
3.7 คณะวิทยาการจัดการ 310
3.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 140

 ถ้าพวกสายศิลป์ สอบ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม เป็นหลักนะครับ  รับสมัครช่วง สิงหา - กันยายน

 


ขอนแก่น

สอบเดือน  พย

องค์ประกอบการคัดเลือก
1. GPAX 5 ภาคเรียน 5 % หมายเหตุ คงเดิม
2. รายวิชาที่ มข. จัดสอบเอง** 45-75 %
3. GAT (General Aptitude Test) 20%
หมายเหตุ
ใช้คะแนนที่ดีที่สุดครั้งที่ 2 (ก.ค.) หรือครั้งที่ 3 (ต.ค.)
4. PAT (Profgessional Aptitude Test) 0-30 %
หมายเหตุ
แทนวิชาเฉพาะเดิมที่สอบโดย สกอ.

รวม 100 %
-----------------------------------------------------------------------
**รายวิชาที่ มข. จัดสอบเองในปีการศึกษา 2553
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
06 เคมี
07 ชีววิทยา
08 ฟิสิกส์
09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
รายวิชาที่ มข. เคยจัดสอบเอง แต่ปี 2553 ต้องใช้จาก PAT คือ

31 ภาษาฝรั่งเศส
32 ภาษาเยอรมัน
35 ภาษาจีน
36 ภาษาญี่ปุ่น

-----------------------------------------------------------------------
สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2552
http://apply.kku.ac.th/eregistration/2553/minmaxscore52.asp
-----------------------------------------------------------------------
สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2551
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2552/minmaxscore51.asp
-----------------------------------------------------------------------
สถิติจำนวนผู้สมัครของแต่ละสาขาของปี 2551
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2552/kku_applicants.asp

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างอู้ !!!

 

 

UniGang.com © 2009 - All rights reserved

http://www.unigang.com/