ดาวมหาลัยต่างๆ

ดาวมหาลัยขอนแก่น
 
: : "บัว"
: : ปี 1 / คณะนิเทศศาสตร์ อินเตอร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
: : "แคลร์"
: : ปี 2 / คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคอน / ม.ธรรมศาสตร์


 
 : : "กิ๊ฟ"
: : ปี 3 / คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์สากล / ม.ศ.ว

 
 : : "ทับทิม"
: : ปี 2 / คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการแสดง / ABAC

 
: : "มด"
: : ปี 3 / คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา / ม.กรุงเทพ


 

: : "สปอยยยย"
: : ม.หอการค้า


Credit : http://www.dek-d.com