วันที่ 30 เมษายน 2560

ค่าเทอมมหาวิทยลัยอินเตอร์ทั่วประเทศไทย

ค่าเล่าเรียนที่แสดงอยู่เป็นเพียงค่าประมาณต่อเทอมที่มหาลัยนั้นๆแสดง ให้ดู อาจมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยตามกฎของมหาลัยนั้นที่อาจระบุมาในภายหลัง ถ้าคุณต้องการข้อมูลที่แน่นอน ควรติดต่อและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาลัยที่คุณสนใจ

ข้อแนะนำ :
โปรดตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดที่ท่านต้องจ่าย  ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยจะระบุค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  บางหลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายน้อยอาจรวมค่าตำราเรียนและเอกสารประกอบทุกอย่าง  บางหลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายสูงอาจยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมาก  ท่านควรตรวจสอบจำนวนเงินทั้งหมดก่อนที่ท่านจะลงทะเบียน !

UniGang Talk ผมก็ทำการบ้านด้วยการไปสำรวจว่าแหล่งข้อมูลเป็นไงบ้างไม่ได้ copy อย่างเดียว 555 จากการไปสำรวจค่าเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆก็พบว่าบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยนัั้นเขียนไว้เพราะต้องบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆไปด้วย  อย่างถ้าเราไปดูในศิลปากรเขาจะใช้ อัตราแลกเปลี่ยน 40 us dollar แต่ผลสำรวจนี้ก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นตามปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จริงสรุปได้ว่าผลสำรวจนี้มีความน่าเชื่อถือ

University Undergraduate Program*** Average Fee
per Semester
Total
Program Fee
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ B.A.
17,000
136,000
Source
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ B.A., B.B.A.
19,600
159,200

มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.B.A. (Chinese Program)
25,000
200,000
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.B.A.
25,000
200,000
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.B.A.
25,038
200,300
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.A. English
27,150
217,200
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.A. Chinese  
27,150
217,200
Source
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต B.B.A.
30,000
240,000
Source
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.A.
30,000
240,000
Source
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.A., B.B.A.
30,000
240,000
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A. Thai as a foreign language
30,000
240,000

มหาวิทยาลัยหาดใหญ B.A.
31,250
250,000
Source
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย B.Acc., B.B.A.
33,750
270,000
Source
มหาวิทยาลัยศรีปทุม B.A., B.B.A.
34,200
273,600
Source
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.B.A.
35,000
280,000
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.B.A.
37,500
300,000
email
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.Sc. Information Technology
40,000
320,000
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. English
43,000
344,000
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. Interactive Design & Game Dev.
43,000
344,000
Source
มหาวิทยาลัยขอนแก่น B.A., B.B.A.
43,313
346,500
Source
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น B.A., B.B.A., B.N.S.
43,750
350,000
Source
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย B.N.S. 
43,838
350,700
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. British and American Studies
44,975
359,800
Source
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ B.B.A.
45,000
360,000

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. Business English Communication
45,150
361,200
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. Hospitality and Tourism Management
45,500
364,000
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business English
45,942
367,535
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.B.A.
47,036
376,285
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.B.A. Int'l Business Management
47,088
376,700
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Advertising
47,261
380,485
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Econ.
47,267
378,135
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.B.A.
47,500
380,000
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business French
48,317
386,585
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ LL.B.
48,317
368,535
Source
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.A.
49,500
396,000
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.A. English Communication
49,725
397,800
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Chinese for Economy &Trade
49,731
397,845
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business Chinese
49,767
398,135
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business Japanese
49,767
398,135
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.B.A. Int'l Hospitality Management
50,250
402,000
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Communication Arts
50,904
407,235
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.A.
51,787
414,300
Source
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.N.S.
51,908
415,266
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Arch. (10 semester)
51,984
519,835
Source
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Double degree B.A./B.B.A., 10 semester
52,000
520,000
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Sc. Biotechnology
52,273
418,185
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.Sc. Computer Information Systems
52,538
420,300
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.N.S. 
52,767
422,135
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.A.
53,537
428,300
Source
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ B.B.A. Computer Graphics and Multimedia
55,000
440,000
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.Eng. 
55,901
447,207
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Eng. 
56,267
450,135
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Sc. Engineering, Technology, Mgt.
56,735
453,880
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.N.S.
59,162
473,300
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Sc. Science and Technology
59,167
473,335
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Econ.
59,500
476,000
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A. English for International Communication
60,000
480,000
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. Mass Media Studies
60,375
483,000
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Music Business
60,892
487,135
Source
มหาวิทยาลัยบูรพา B.A., B.B.A.
61,250
490,000
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. TEPE
63,000
504,000
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.B.A.
64,750
518,000
Source
Asia-Pacific International U. B.A., B.B.A.
64,844
518,755
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Music Performance
65,767
526,135
Source
KMITL B.Eng. (Software Engineering)
67,000
536.000
Source
มหาวิทยาลัยบูรพา B.Sc.
67,500
540,000
Source
มหาวิทยาลัยศิลปากร B.B.A. Hotel Management
68,188
545,500
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Social Science
73,000
584,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. Economics
74,500
596,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. Language and Culture
74,500
596,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Environment
75,000
600,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Food Science and Technology
77,500
620,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Physics
78,000
624,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.B.A.
80,000
640,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Travel Industry Mgt, B.Sc. Appl. Math.
80,000
640,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Chemistry, Computer Science
80,000
640,000
Source
มหาวิทยาลัยรังสิต B.B.A. Int's Hospitality Mgt (double degree)
80,000
640,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Architectural Design
81,000
648,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Sc. Applied Chemistry
86,000
688,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Biological Science
86,500
692,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Nursing Science
87,000
696,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Nano Engineering
88,000
704,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Automotive Des. & Manuf. Engineering
88,000
704,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Information & Communication Engineering
88,000
704,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Aerospace Engineering
88,000
704,000
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.B.A.
89,000
712,000
Source
Shinawatra University B.B.A., B.Sc.
95,392
763,135
Source
มหาวิทยาลัยศิลปากร B.F.A. Multimedia Design
122,438
979,500
Source
มหาวิทยาลัยเอเชีย B.A., B.B.A., B.Eng., B.Sc.
150,000
1,200,000
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Entertainment Media Production
164,850
1,318,800
Source
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร B.A., B.Sc.
202,120
1,617,120
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NU)
203,438
1,627,500
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NSWU)
229,688
1,837,500
Source
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร B.Arch., B.F.A., B.Eng., B.Sc.  

Source

 

B.A. Bachelor of Arts
B.Acc. Bachelor of Accounting
B.Arch. Bachelor of Architecture
B.B.A. Bachelor of Business Administration
B.Econ. Bachelor of Economics
B.Eng. Bachelor of Engineering
B.English Bachelor of English
B.F.A. Bachelor of Fine Arts
B.N.S. Bachelor of Nursing Science
B.Sc. Bachelor of Science
LL.B. Bachelor of Law

Credit    studyinthailand.org

 

227040

เข้าชม

10

ตอบกลับ

ค่าเทอมมหาวิทยลัยอินเตอร์ทั่วประเทศไทย

โพสต์เมื่อ 23/08/2552 12:20 | 1
เห่อๆๆ กว่าจะจบ สังสัยพ่อเเม่ต้องขายที่ส่งเรียน TT_TT
โพสต์เมื่อ 23/08/2552 18:34 | 0
อยากเรียน >>> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NSWU) 55555+ (ไปนอนฝันดีกว่า)
โพสต์เมื่อ 12/09/2552 22:57 | 0

อืม แพงได้ใจ แต่อยากเรียนอินเตอร์T[]T

โพสต์เมื่อ 09/12/2552 20:39 | 0

อยากเรียนวิดวะซอฟแวร์ อินเตอร์ ลาดกระบังอ่ะ ๆ

โพสต์เมื่อ 09/12/2552 23:51 | 0

ขายบ้าน ส่งควาย เรียน แล้วคร๊าบบ 55+

โพสต์เมื่อ 31/12/2552 20:31 | 0

BBA MUIC ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณเทอมละ 50,000 ไม่ใช่เหรอคะ

ปีนึงก็ประมาณ 150,000 บาท 

อันนี้เราไปดูในเว็บมันมานะ

โพสต์เมื่อ 09/02/2553 02:04 | 0

    ทางเว็บไซต์ที่รวบ อาจจะมีข้อมูลผิดพลาด หรืออาจจะเป็น  เพราะว่า  ทาง    5 หมื่น 3 เทอม  ต่อ ปี 1  แล้วหาร 2 ให้เป็นเทอม เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ดังนั้น มันเลย คือ 80000   จ้า  

โพสต์เมื่อ 02/05/2553 12:21 | 0

ใช่ๆค่ะ TIM@muic 49XXX ต่อเทอมน๊า

โพสต์เมื่อ 13/10/2553 21:11 | 2

เฮ่อ รัฐบาลยังไม่มีเงินจะเรียน  เอกชนก็ยังมาแพงเวอร์อีก หมดโอกาสแล้วสินะเรา  เค้าไม่อยากให้เด็กไทยได้มีการศึกษาดีๆกันรึไงนะ ถึงได้คิดแพงๆ

โพสต์เมื่อ 13/10/2553 21:13 | 3

ประเทศอินเดียที่ว่าจนมากๆ เค้ายังมีคุณภาพ ด้านการศึกษากว่าเรามากๆๆ แถม ถูกกว่าด้วย เค้าพยายามให้ประชากรในประเทศเค้าพัฒนา แต่ทำไมเราเป็นแบบนี้น๊า ไม่เข้าใจ จะคิดแพงไปทำไม ในเมื่อออกมาพูดกันปาวๆว่า อยากให้เด็กไทย มีความคิด พัฒนา และ เป็นหลักของชาติ คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะมั้ง...เซ็ง...

abac