ปัจจุบัน หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทยได้รับความนิยมมากขึ้น หลายมหาวิทยาลัยเปิดทั้งรัฐบาลและเอกชน  UniGang เลยข้อรวบรวมข้อมูล เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองไว้ใช้เป็นเครื่องประกอบการตัดสินใจการเลือกสถาบัน จ้า โดยแพงสุด ก็หลักสูตร การโรมแรม 1.2 ล้าน !!

โปรดตรวจสอบค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา จากมหาวิทยาลัยโดยตรง  บางหลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น ค่าตำราเรียนและเอกสารประกอบ ค่าทัศนศึกษา ค่ากิจกรรม ปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมเทอมแรก ค่าประกันสุขภาพ ค่าห้องสมุด    ปล รวมไปถึงถ้าตกเสียค่าซ่อมวิชาละเท่าไร >..<

*สวนสุนันทาค่าเทอม 35,000  ค่าแรกเข้า 13,050 รอเชคข้อมูล
* ขอนแก่น ค่าเทอม 40,000 บาท  แรกเข้า 10,000 บาท 
* บูรพา ค่าธรรมเนียม วันรายงานตัว 20,000 บาท ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 490,000
* ค่าเทอม ของ ดุสิตธานี หลักสูตร Lausanne และ  Cordon Bleu เห็นค่าเทอมครั้งแรกตกใจมาก
เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ก็ ราคา ตลอดหลักสูตร 1.2 ล้านของจริง


* แม่ฟ้าหลวง มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก   ค่าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ + โปรแกรม 4000 บาท ค่าประกันตลอดหลักสูตร 2000 บาท ได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษาค่าบริการสาธารณะ 800บาท ค่าเข้าร่วมโครงการ ปี 1   3200 บาท
*เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ค่าเทอม 57,700 บาท ค่าประกันเทอมแรก 6,500 บาท
 


อ้างอิงข้อมูล  

ม.กทม http://www.bu.ac.th/admission/nextstep60
ม.อัสสัมชัญ http://www.admissions.au.edu/th/images/article/tuition/Fee_Table_Thai_2007_Feb.pdf 
ม.มหิดล http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=11629
จุฬาฯ bba.acc.chula.ac.th
รามคำแหง  http://www.iis.ru.ac.th/index.php/33-admissions/tuition-fee/100-bachelor-programs
ธรรมศาสตร์  http://www.bba.tbs.tu.ac.th
ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์