ระดับปริญญาตรี

1 พนง.ต้อนรับลูกค้า
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 8,000 - 10,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 9,000 - 12,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000

2 นักธุรการ
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 15,000 - 18,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 18,000 - 20,000

3 พนักงานธนาคาร
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 10,000 - 12,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 15,000 - 20,000

4 นักบัญชี
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 15,000 - 20,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 20,000 - 25,000

5 พนักงานขาย
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 8,000 - 10,000 (+Com)
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 10,000 - 15,000 (+Com)
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 20,000 - 25,000 (+Com)


6 ผู้บริการดูแลลูกค้า
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 13,000 - 16,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 16,000 - 20,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 20,000 - 25,000

7 นักออกแบบ ดีไซน์เนอร์
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 15,000 - 18,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 22,000 - 25,000

8 Human Resource
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 15,000 - 18,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 18,000 - 25,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 25,000 - 30,000

9 นักการตลาด
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 15,000 - 20,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 20,000 - 25,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 28,000 - 35,000

10 งานไอที
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 15,000 - 20,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 22,000 - 25,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 30,000 - 35,000

11 ผู้จัดการทั่วไป
ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 40,000 - 50,000
ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 50,000 - 65,000
ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 65,000 - 80,000


 

กราบข้อมูลจาก  Jobsdb.com