เฉลย Gat เชื่อมโยง กรกฎาคม 52 ข้อที่ 2 จ้า ฉบับเเก้ไข ( ตอนที่ 4)

รวมสอบตรงโควตาทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจ้า

 

อันนี้เเก้ไขเฉลยถูกต้อง 100  %

อันนี้เเก้ไขเฉลยถูกต้อง 100  %

เฉลย Gat เชื่อมโยง กรกฎาคม 52 ข้อที่ 2  กดคลิกขวาแล้วกด save
power point  กดคลิกขวาแล้วกด save
เฉลย Gat Eng กรกฎาคม พี่ yuri
รวมสอบตรงโควตาทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจ้า


เฉลยแบบถูกต้อง 100 % จากการคอนเฟรมจากน้อง AEW ผู้ได้คะแนน gat-เชื่อเต็ม

<!--[endif]--><!--[if !ppt]--><!--[endif]-->

11. 15A 16A 20A
12. 15F 16F 20F
13. 15F 16F 20F
14. 18A
15. 99H
16. 99H
17. 15A 16A 20A
18. 12D 13D
19. 11D 17D
20. 99H

ตอนที่ 1    วางพื้นฐาน basic

ตอนที่ 2   เฉลยข้อสอบ gat มีนาคม 52 ข้อที่ 1

ตอนที่ 3   เฉลยข้อสอบ gat กรกฎาคม 52 ข้อที่ 1

ตอนที่ 4   เฉลยข้อสอบ gat กรกฎาคม 52 ข้อที่ 2

ตอนที่ 5 เฉลยข้อสอบ gat มีนาคม 52+ Tips ข้อที่ 2

ตอนที่ 6 เฉลยข้อสอบ Gat เชื่อมโยง ตุลาคม 3/2552 ข้อที่ 1

สำหรับตอนนี้ความยาวจะประมาณ 20 นาที

 

 

ยังไงก็ขอโทดน้องที่ดูจำนวน 741 คนที่เสียเวลาดู vdo ที่เฉลยผิดตอนนี้เเก้ไขถูกต้อง 100 % แล้วครั้งน่าจะระมัดระวังตัวมากกว่าหวังว่าคงไม่โกธรกันนครับ   ^ ^