เฉลยข้อสอบ gat Eng กรกฎาคม โดยพี่ Yuri จ้า ( ไม่มีคำอธิบายนะ 60 ข้อ)

พี่ยูริไม่ใช่เทพมาจากไหน ถ้าข้อไหนคิดเห็นแตกต่าง ( P.Kla แต่ห้ามแตกแยกทางสังคม ) ก็ท้วงติงได้ พี่ยูริยังบอกอีกว่าข้อสอบชุดนี้โครตยากสำหรับ เด็กม.ปลาย (P.Kla ผมมหาวิทยาลัยยังทำไม่ได้เลยครับ ) ไม่รุ้คนออกเอาตรงไหนคิด

เฉลยข้ออสอบ ภาษาอังกฤษ GAT กค. 09 by P’ Yuri

1. 2
2. 2
3. 4
4. 1
5. 4
6. 2
7. 2
8. 3
9. 1
10. 4
11. 1
12. 3
13. 1
14. 3
15. 3
16. 1
17. 2
18. 3
19. 2
20. 4
21. 2
22. 4
23. 4
24. 1
25. 4
26. 3
27. 4
28. 2
29. 4
30. 1
31. 4
32. 4
33. 3
34. 4
35. 3
36. 2
37. 1
38. 2
39. 2
40. 4
41. 3
42. 2
43. 2
44. 4
45. 1
46. 2
47. 2
48. 1
49. 1
50. 2
51. 4
52. 1
53. 3
54. 1
55. 3
56. 1
57. 4
58. 1
59. 1
60. 2

เฉลยข้อสอบ Gat Eng กรกฏาคม 2552 ไม่ครบทุกข้อแต่อธิบายละเอียดมาก

Credit   Yuri