แนะแนวเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย : คณะเภสัชศาสตร์

เห็นช่วงนี้มีหนังสือทำออกจำหน่ายกันหลายสำนัก เล่มละหลักร้อย   ผมเลยคิดว่าผมแต่งให้อ่านฟรีดีกว่า ^__^ หรือท่านใดจะจ่ายเงินก็ได้นะ 555

 

 

 

 

 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รับตรงภาคปกติใช้ คะแนน Gat Pat Gpax จ้า รับประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน คะแนนที่สอบติดจากปีก่อน Gat 240  Pat 150  ที่เห็นคะแนนสูงเพราะเป็นรอบรับตรง และอีกอย่างคนสมัครยื่นมาจากทั่วทั้งประเทศ T_T   ไม่รับเด็กซิ่ว  ไม่กำหนดเกรด !! (อยากรู้การฟันธงคะแนนแบบมั่วๆ ติดตามตอนต่อไป 55 )

แต่ปีการศึกษา 2555   ถ้าข่าวว่าไม่รับเด็กผ่านระบบรับตรงแล้ว !!
ลุ้นกันต่อไปว่า  จะร่วมจะบบรับตรงกลาง หรือ ไม่   >..<

 

 

มหิดล

 
ถ้าเป็นการรับตรงทั่วประเทศจะใช้ชื่อว่า  โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ  จะเป็นการสอบตรงนะครับ ปีก่อนรับ 35 คน คนสมัครก็หลายพันอยู่   ต้องการ เกรด 3.00  ไม่รับเด็กซิ่ว

สมัคร   สิงหาคม ถึงกันยายน
สอบ     พฤศจิกายน

วิชาที่สอบ
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ฉบับที่๑ เคมีและ ฟิสิกส์(รวม ๒ ชม.)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ฉบับที่๒ คณิตศาสตร์๑ หรือ คณิตศาสตร์๒ (๑ ชม.)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฉบับที่๓ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย-สังคมศึกษา (รวม ๒ ชม.)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฉบับที่๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)

ข้อสอบปีก่อนมีหลายคนทำข้อนี้ ไม่ได้  :  มหิดล หมายความว่าอะไร??

 

 

ศิลาปกร


ปีนี้ท่าทางการสอบตรงของศิลปากรจะมีคนสอบเยอะเพราะว่า รุ่นพี่ผลงาน สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  โดย ศิลปากรก็จะเป็นการสอบเข้า  

โครงการรับตรง รอบที่1   ( รับเด็กซิ่ว  ไม่ดูเกรดจ้า ตลอดหลักสูตร 6 ปี 2 แสน )
สมัคร   สิงหาคม ถึงกันยายน
สอบ     ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน

โครงการรับตรงเพิ่มพิเศษ   ( รับเด็กซิ่ว  ไม่ดูเกรดจ้า ตลอดหลักสูตร 6 ปี 6แสน )
สมัคร   มกราคม-กุมภาพันธ์

เนื้อหาที่ออกสอบ


 

 

ศรีนครินทร์วิโรฒ

ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า ไปเรียนที่ องครักษณ์  ตลอด 6 ปีนะครับ  เด็กซิ่วสอบไม่ได้ มีการกำหนดเกรด 4 เทอม  Gpax สะสม 2.75

กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
(ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน)
- จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
- จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
- จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
- จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์
- จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

รับตรง รอบปกติ
สมัครสอบ  มิถุนายน - สิงหาคม
สอบ  กันยายน

วิชาที่สอบ  ภาษาอังกฤษ - ความถนัดทางการเรียน ( คล้ายกับวัด iq ) - คณิตศาสตร์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) - ฟิสิกส์ - เคมี - ชีววิทยา

และสุดท้ายทัศนคติต่อวิชาชีพ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านขั้นที่ 1)

 ขอนแก่น 

โควตา  : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : สิงหาคม
สอบ  :  พฤศิจกายน
วิชาที่สอบได้แก่   ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  และใช้ Gat Pat2 ด้วย


โครงการพิเศษ : จัดสอบโดยทางคณะ  มีทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ  ( ปีนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาจะมีเหลือป่าวเพราะ โควตารับ เยอะ แต่ นานาชาติมีแน่ )
คุณสมบัติ :  เกรด 3.5
สมัคร :  พฤศจิกายน ถึง มกราคม
สอบ  : กุมภาพันธ์
วิชาที่สอบ  : ความถนัดทางการเรียน  * ความถนัดทางการเรียน  หมายถึง ข้อสอบเชิงตรรกคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านตัวเลข ภาษา การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง กราฟต่างๆ มิติสัมพันธ์ รูปภาพ การอ่าน วิเคราะห์เรื่อง สรุปความ (reading comprehension)

 

...................

ทุกที่ส่วนใหญ่จะต้องสอบ    ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ และมีการสัมภาษณ์   พร้อมทั้งยื่นผลตรวจร่างกาย   ให้นำใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายทั่วไป และฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอกขนาดใหญ่พร้อมผลการอ่านฟิล์มซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือนนับถึงวันสอบสัมภาษณ์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น มายื่น