นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัล Bronze Award โครงการ Nippon paint Young Designer Awards 2015

นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัล Bronze Award โครงการ Nippon paint Young Designer Awards 2015

นายปรเมศวธ์ ธนะเพิ่ม กับผลงาน Community Cultural Center และ นายมกรา มีรัตน์ กับผลงาน Eye of River สองนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อDESIGN with HEART ในโครงการ Nippon paint Young Designer Awards 2015 โดยสามารถคว้ารางวัล Bronze Award รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น3 โรงแรม Hilton สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59