Admission Possible 2 โครงการเติมเต็มความรู้สู่รั้วเหลืองแดง

 
Admission Possible 2 (โครงการเติมเต็มความรู้สู่รั้วเหลืองแดง)
โครงการติว GAT-PAT สำหรับน้องๆม.ปลาย
วันที่ 20-21 ก.พ. 2559 
ณ มธ.ศูนย์รังสิต มีค่าใช้จ่ายเพียง 200 บาทเท่านั้น!
 
ด่วน เปิดรับสมัคร 14-20 ธ.ค. 58 จ้า
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/theroadtodome