วันที่ 30 เมษายน 2560

โครงการติวฟรี Admission ทำไม สอบตรงไวกว่า !!

 

 

กำหนดการติวในกรุงเทพฯ
กำหนดการ ติวสอบตรง 54 (กรุงเทพฯ)
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
วัน เดือน ปี เวลา คณะ  
8 ต.ค. 53 07.00 – 08.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
08.00 - 12.00 น. ติวทฤษฎีศิลป์
12.00 – 13.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
13.00 – 17.00 น. ติวคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
9 ต.ค. 53 07.00 – 08.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
08.00 - 12.00 น. ติวคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
12.00 – 13.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
13.00 – 17.00 น. ติวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ม.ธรรมศาสตร์
10 ต.ค. 53 07.00 – 08.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
08.00 – 17.00 น. ติวแพทย์ กสพท.
วิชาที่จัดติวและกำหนดการติวส่วนภูมิภาค
กำหนดการ ติวสอบตรง 54 (ส่วนภูมิภาค)
***สถานที่ติวในแต่ละจังหวัดทางโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วิชาที่จัดติว จังหวัดที่จัดติว กำหนดการ  
- ติวคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- ติวคณะพาณิชยศาสตร์
  และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- ติวแพทย์ กสพท.
เชียงใหม่ : 4-5 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
พิษณุโลก : 4-5 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
อุบลราชธานี : 11-12 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
อุดรธานี : 11-12 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
ขอนแก่น : 18-19 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
นครราชสีมา : 18-19 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
ชลบุรี : 25-26 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
ภูเก็ต : 25-26 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
นครศรีธรรมราช : 2-3 ต.ค. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
หาดใหญ่ : 2-3 ต.ค.. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่

 

6108

เข้าชม

4

ตอบกลับ

โครงการติวฟรี Admission ทำไม สอบตรงไวกว่า !!

โพสต์เมื่อ 11/07/2553 08:00 | 0
ดีจังเลย
โพสต์เมื่อ 11/07/2553 16:14 | 0

ดีมากเลยคะ

โพสต์เมื่อ 11/07/2553 20:09 | 0

ver y good

โพสต์เมื่อ 11/07/2553 20:54 | 0
สมัคได้เลยป่ะค่ะ แล้วติวตั้งเดือนตุลเลยหรอ
abac