รวบแนวข้อสอบ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

รวบแนวข้อสอบ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เท่าที่น้องแม่หาให้ได้  ( น้องแม่ = อากู้  , อากู้ = กู้เกิ้ล , กู้เกิล = google )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. เค้าสอบกัน 4 วิชาครับ 4 วิชาประกอบไปด้วย                                                    Downlond

2 ข้อสอบตรง นิติ ธรรมศาสตร์ 49                                                                         Downlond

3 เว็บติวออนไล นิติ เกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมาย และอังกฤษ                                               Link

4 การคำนวณ การใช้เหตุผล และ ภาษาไทย จาก ธม ปี52                                   Download

 

Credit   platu.ob.tc   dedroit