กิจกรรมแจกหนังสือครั้งที่ 2 : นิติศาสตร์  

ภาพ 1.  จงแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง  “คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย”

 

ภาพ 2. รูปจากปกหนังสือ เป็นรูปใคร  และมีความสำคัญ ต่อกฎหมายของไทย อย่างไร?

 

ภาพ 3    ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อคำพูดที่ว่า  “กฎหมายคือลมหายใจของสังคม” จงแสดงความคิดเห็น

 

สุดท้ายขอขอบคุณ  ครอบครัวน้องมีนา  มีช่วยกันคิดคำถาม และสนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ

credit : http://webboard.campus.sanook.com/forum/?topic=3134681